Search result for

เร้าใจ

(42 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร้าใจ-, *เร้าใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก
เร้าใจ[ADJ] stimulating, See also: arousing, encouraging, Syn. เร้าอารมณ์, ดึงดูดใจ, Example: นางเอกละครเรื่องนี้แสดงท่าทางเร้าใจผู้ชมเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีอารมณ์ร่วม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, well, today there was a rousing debateอืม ดี วันนี้มีการโต้เถียงที่น่าเร้าใจเกิดขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
Gentlemen, this should be interesting.ท่านสุภาพบุรุษ นี่หล่ะเร้าใจแน่ๆ Death Race (2008)
That is pretty rad, but, like, let's say Ted calls him and is like:นั่นมันก็เร้าใจดีแต่สมมุติว่า เท็ดโทรหาเขาแล้วถามว่า Pineapple Express (2008)
Trisha Sparks is two years older than you.มันเร้าใจ Bedtime Stories (2008)
Time to get my sexy on.ได้เวลาเร้าใจแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The advantage of Marseilles is that it won't have the distractions of Paris.ข้อดีของมาร์เซ คือไม่มีมีสิ่งเร้าใจเหมือนปารีส Julie & Julia (2009)
And you're gonna start a whole new exciting kind of life.คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ตื่นเต้นเร้าใจแบบใครๆ Public Enemies (2009)
Yeah, see, even my fantasies are becoming dull.ใช่ เห็นมั้ย ขนาดว่าสิ่งที่น่าเร้าใจยังดูน่าเบื่อเลย Remains of the J (2009)
You may rank way above me in terms of strength and size, but at least I can love.แม้ว่าฉันจะตัวเล็ก เรี่ยวแรงสู้ไม่ได้ แต่ก็เร้าใจนะเว้ย Cook (2009)
I refuse to apoligize for what you have awakened in me.ฉันจะไม่ขอโทษที่เธอเข้ามาปลุกเร้าใจฉัน Nothing But the Blood (2009)
Maybe if your look was better,ถ้าเธอดูดี เร้าใจมากกว่านี้ Hairography (2009)
~~ ~~ oh, life is juicy, juicy, and you see ~~# ชีวิตช่างน่าตื่นเต้น เร้าใจSectionals (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pump in[PHRV] กระตุ้นด้วย, See also: เร้าใจด้วย, Syn. hammer in
pump into[PHRV] กระตุ้นด้วย, See also: เร้าใจด้วย, Syn. hammer into
rousing[ADJ] ตื่นเต้น, See also: เร้าใจ, Syn. exciting, stirring
trigger[VT] กระตุ้น, See also: เร้าใจ, จุดชนวน
thrill at[PHRV] ตื่นเต้นดีใจต่อ, See also: เร้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
pique(พิค) vt.,vi. ทำให้โกรธ,ทำให้เสียใจ,กระเทือนใจ,ทำให้ตื่นเต้น,ดึงดูดความสนใจ,กระตุ้นอารมณ์,เร้าใจ. n. ความโกรธ,ความเสียใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
drama(n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
inflame(vt) ทำให้ติดไฟ,ยั่วเย้า,เร้าใจ,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top