Search result for

เร็ว ๆ

(29 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร็ว ๆ-, *เร็ว ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร็ว ๆ นี้ว. ไม่นาน (ใช้แก่อดีต) เช่น เขามาถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาเพิ่งบรรลุนิติภาวะเร็ว ๆ นี้, ไม่ช้า (ใช้แก่อนาคต) เช่น เขาจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ เขาจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it'd better be soon or we'll be back to tap through his kneecaps.และมันก็ควรเป็นเร็ว ๆ นี้ หรือจะให้เรากลับมาเคาะหัวเข่ามันดี The Bank Job (2008)
[Under new management. Reopening soon]กำลังปรับปรุงร้าน จะเปิดใหม่เร็ว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
Bloody kidney stone. It's gotta go out soon.นิ่วในไตน่ะ มันจะหายเร็ว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
Hurry! Run!เร็ว ๆ วิ่งๆ Heartbreak Library (2008)
Fast forward. Fast forward.ไปข้างหน้าเร็ว ๆ... Babylon A.D. (2008)
Go faster! Faster!ไป เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Faster! Faster!เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Faster! Faster!เร็ว ๆ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Come on, lets go!เร็ว ๆ หน่อยว๊อย ไปกันเหอะ Vantage Point (2008)
If we don't deal with this now soon little Gambol here won't be able to get a nickel for his grandma.ถ้าเราไม่จัดการมันซะตอนนี้ เร็ว ๆนี้ แกมโบน้อย ๆ ก็จะไม่มีตังค์ ไปซื้อของให้คุณย่าอีกแล้วนะจ๊ะ The Dark Knight (2008)
Hurry up!- เร็ว ๆ เข้า เร็ว ๆ เข้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Hurry up. - Neil!- เร็ว ๆ เข้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neo[PRF] ใหม่, See also: เร็ว ๆ นี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceno-Pref. " ใหม่","เร็ว ๆ นี้
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
late(เลท) adj. สาย,ช้า,ล่า,ล่วงเลยมานาน,ดึก,ค่ำ,มืด,เร็ว ๆ นี้,อันก่อน,ไม่นานมานี้,เพิ่งตาย,อดีต,ภายหลัง,ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้), See also: lateness n.
lately(เลท'ลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นานมานี้, Syn. recently
latterly(แลท'เทอลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ในเวลาต่อมา,ในสมัยหลัง ๆ
ne-Pref. "ใหม่","เร็ว ๆ นี้"

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top