Search result for

เรือด

(49 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรือด-, *เรือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือด [N] bedbug, Example: เวลาเรือดกัดเราจะรู้สึกคันๆ เจ็บๆ, Thai definition: แมลงในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ไม่มีปีก ยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร สีน้ำตาลแดง อาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน เตียงนอน และพื้นบ้าน ดูดกินเลือดคนและสัตว์
เรือดไม้ [N] bamboo bug, Syn. เลือดไม้, เหาไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงในอันดับ Psocoptera ขนาดเล็กมาก ตัวยาว 1 - 2 มิลลิเมตร ลำตัวอ่อนมาก มักมีสีขาว อาจพบได้ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ปีกมี 2 คู่ เป็นแผ่นบางและมักใส เวลาหุบปีก ปีกจะคลุมตัวคล้ายหลังคา อาศัยอยู่ตามกองกระดาษ หนังสือ เศษไม้
เรือด่วน [N] express boat, Example: การเดินทางโดยเรือด่วนกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรทางบกที่ติดขัด, Thai definition: เรือโดยสารเร็ว
เรือดำน้ำ [N] submarine, Example: สหรัฐประกาศเพียงแค่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ ที่ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บนเรือรบ และเรือดำน้ำ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือรบที่แล่นได้น้ำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือดน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cimicidae ลำตัวแบนราบรูปไข่ ปีกลดรูปเหลือเพียงติ่ง ลำตัวยาว ๔-๕ มิลลิเมตร สีนํ้าตาลแดง พบซ่อนตัวอยู่ตามที่อับเช่นที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์โดยเฉพาะเตียงนอน พื้นบ้าน ที่นอนหมอนมุ้ง ร่องกระดาน ดูดกินเลือดคนและสัตว์ ที่แพร่หลายมี ๒ ชนิด คือ ชนิด Cimex lectularius Linn. และชนิด C. hemipterus (Fabricius).
เรือดั้งน. เรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคจัดเป็น ๒ สาย ขนาบเรือกลอง ไปข้างหน้าเรือพระที่นั่งชัยและเรือพระที่นั่งทรง อาจมีกี่คู่ก็ได้.
เรือดับเพลิงน. เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง.
เรือดำน้ำน. เรือรบที่สามารถปฏิบัติการในขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้.
เรือดไม้น. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในอันดับ Psocoptera ขนาดเล็กมาก ตัวยาว ๑-๒ มิลลิเมตร ลำตัวอ่อนมาก มักมีสีขาว อาจพบได้ทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ชนิดมีปีก ปีกมี ๒ คู่ เป็นแผ่นบางใส ขณะหุบปีกคลุมตัวเป็นรูปคล้ายหลังคา อาศัยอยู่ตามกองกระดาษ หนังสือ เศษขยะเก่า ๆ ในบ้าน ที่เก็บของในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ตามเปลือกไม้หรือบริเวณตามตะไคร่นํ้านอกบ้าน ที่อยู่ตามหนังสือเรียก เหาหนังสือ เช่น ชนิด Psocatropos microps (Enderlein) ในวงศ์ Psyllipsocidae, เลือดไม้ หรือ เหาไม้ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedbugเรือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear submarinesเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Submarines (ships)เรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Bedbugsเรือด [การแพทย์]
Bugsเรือด [การแพทย์]
Bugs Triatomidเรือด [การแพทย์]
Bugs, Triatiomidเรือดไทรอาโทมิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the morning, it was blowing so hard... ... that the boats would not be going out.ในตอนเช้ามันก็พัดอย่างหนักว่า เรือดริฟท์จะไม่ได้ออกไปข้าง นอก The Old Man and the Sea (1958)
made it in this yellow submarine...ทำในเรือดำน้ำสีเหลืองนี้ Yellow Submarine (1968)
In the land of submarinesในดินแดนของเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)
In our Yellow Submarineในเรือดำน้ำสีเหลืองของเรา Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
We all live in a Yellow Submarineเราทุกคนอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำสี เหลือง Yellow Submarine (1968)
Yellow Submarine, Yellow Submarineเรือดำน้ำสีเหลือง, เรือดำน้ำสีเหลือง Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือด[n.] (reūat) EN: bedbug   FR: punaise [f]
เรือดำน้ำ[n. exp.] (reūa damnām) EN: submarine   FR: sous-marin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathyscaph    [N] เรือดำน้ำ, Syn. bathysphere
fireboat    [N] เรือดับเพลิง
sub    [N] เรือดำน้ำ, Syn. submarine
submarine    [N] เรือดำน้ำ, See also: เรือใต้น้ำ, Syn. underwater craft
U-boat    [N] เรือดำน้ำของเยอรมันนี, Syn. underwater craft, submarine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
aport(อะพอร์ทฺ) adv. ไปทางหรือบนกราบเรือด้านซ้าย (upon or toward the port side)
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
cimex(ไซ'เมคซฺ) n. ตัวเรือดจำพวกหนึ่ง
fireboatn. เรือดับเพลิง
larboard(ลาร์'บอร์ด) adj. เกี่ยวกับกราบเรือด้านซ้าย. n. กราบเรือด้านซ้าย
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
bedbug(n) ตัวเรือด
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
submarine(n) เรือดำน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top