Search result for

เรี่ยราด

(23 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรี่ยราด-, *เรี่ยราด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรี่ยราด[ADV] scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรี่ยราดว. กระจายไปอย่างเลอะเทอะ เช่น น้ำหกเรี่ยราด น้ำแกงหกเรี่ยราด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There will be zero tolerance for anyone soiling school grounds.จะไม่มีการอ่อนข้อให้ ใครก็ตาม ที่เรี่ยราดตามพื้น Showmance (2009)
People pissing all over the sidewalk.ผู้คนฉี่เรี่ยราดข้างทาง New World in My View (2009)
I know how you never like to throw anything away, so...ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยชอบขว้างของทิ้งเรี่ยราด Legion (2010)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
If you're going to play with matches, make sure you don't leave them around to spark the flame anew.ถ้าคุณกำลังเล่นอยู่กับไม้ขีดไฟ คุณต้องดูให้แน่ใจว่าไม่ทิ้งมันเรี่ยราด มันอาจจะสามารถจุดชนวนไฟขึ้นมาได้ Rhodes to Perdition (2011)
I will litter the south with Lannister dead.ข้าจะทิ้งศพแลนนิสเตอร์ ให้เรี่ยราดเต็มดินแดนทางใต้ The North Remembers (2012)
No telling what kind of smoking gun that nut job left lying around.จัดการหลักฐานข้อมูลทุกอย่าง ที่ยัยบ้านั่นปล่อยทิ้งไว้เรี่ยราด Bad Code (2012)
Constant pooping, food throwing, random explosions out of every orifice-- babies are nauseating.อึเรี่ยราด ขว้างปาอาหาร ระเบิดออกมาได้ไม่หยุดไม่หย่อน เด็กทารกน่าขยะแขยงจะตาย Gone Maybe Gone (2012)
Oh, you mean the junkie murderer that's dribbling all over my guest bathroom floor?อ้อ นายหมายถึงไอ้ฆาตรกรขี้ยานั่นน่ะเหรอ ที่ทำฉี่หกเรี่ยราดเต็มพื้นห้องน้ำรับแขกบ้านฉันน่ะเหรอ Rabid Dog (2013)
What hey, littering!อย่าทิ้งของเรี่ยราดสิ Heroic Origins (2013)
You're here to protect me?และบอยด์ก็ท้องเสียเรี่ยราด Currents (2013)
If I ever find another one of these lying around againถ้าหากฉันเห็นใครวางแฟ้มโน้ตไว้เรี่ยราดอีก Whiplash (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straggle[VI] กระจัดกระจาย, See also: เรี่ยราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top