Search result for

เมื่อวาน

(42 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมื่อวาน-, *เมื่อวาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เมื่อวาน (n ) the previous day , the day before

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อวาน[N] yesterday, Syn. เมื่อวานนี้, Ant. วันนี้, Example: เมื่อวาน ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน, Thai definition: วันก่อนวันนี้
เมื่อวานซืน[N] the day before yesterday

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I want to explain yesterdayอือ คือผมอยากจะอธิบายเรื่องเมื่อวาน There Might be Blood (2008)
That was your point. Yesterday.นั่นคือประเด็นของคุณ เมื่อวานนี้ Not Cancer (2008)
I did good work yesterday, and I was still fired.ฉันทำงานดีเมื่อวานนี้ และฉันยังคงถูกไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
Yesterday, you were all BFF.เมื่อวานนี้คุณยังBFF Emancipation (2008)
Yesterday I had no reason to doubt her.เมื่อวานนี้ฉันไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยเธอ Emancipation (2008)
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Yesterdayเมื่อวาน Akai ito (2008)
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Fortunately, for both of us, you forgot to empty your bath yesterday.โชคดีสำหรับเราทั้งสองคน เจ้าลืมเทน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
You're making tea from my bath water?ลุงชงชามาจากน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้รึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
You were at her house yesterday.คุณอยู่ที่บ้านของเธอเมื่อวานนี้ And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมื่อวาน[X] (meūa wān) EN: yesterday   FR: hier
เมื่อวานค่ำ [X] (meūa wān kham) FR: hier soir
เมื่อวานซืน[X] (meūa wānseūn) EN: the day before yesterday   FR: l'avant-veille [f]
เมื่อวานซืนนี้[X] (meūa wānseūn nī) FR: avant-hier
เมื่อวานนี้[X] (meūa wānnī) EN: yesterday   FR: hier
เมื่อวานบ่าย[X] (meūa wān bāi) FR: hier après-midi
เมื่อวานเช้า[X] (meūa wān chāo) FR: hier matin

English-Thai: Longdo Dictionary
get(vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yesterday[ADV] เมื่อวาน, See also: เมื่อวานนี้, วานนี้
yesterday[N] วานนี้, See also: เมื่อวานนี้, เมื่อวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
yester(เยส'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้,อดีต
yesterday(เยส'เทอะเด) adv.,n. วานนี้,หมู่นี้,ระยะนี้,อดีต adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หรือหมู่นี้, See also: yesterdays adv. อดีต., Syn. recently
yestern(เยส'เทิร์น) adj. เมื่อวานนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
yesterday(adv) วานนี้,เมื่อวาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
昨日[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, See also: S. 昨日(さくじつ),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
きのう[きのう, kinou, kinou , kinou] (n adv ) เมื่อวาน

German-Thai: Longdo Dictionary
gesternเมื่อวาน
bei(prep) ที่หรือกับ(คนใดคนหนึ่ง ณ ที่เฉพาะหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ใช้บ่งบอกว่า ที่บ้านของคนๆนั้น) เช่น Gestern hat er bei ihr zu Hause übernachtet. เมื่อวานเขาค้างคืนที่บ้านเธอ
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,
haben|ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir/sie/Sie haben, ihr/Ihr habt| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 เช่น Ich habe gestern viel gearbeitet. เมื่อวานผมทำงานมาก
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
ausschlafen(vi) |schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen| นอนหลับอย่างเพียงพอ เช่น Hast du gestern ausgeschlafen? เมื่อวานเธอนอนพอไหมจ๊ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
hier(adv) เมื่อวาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top