Search result for

เมืองหลวง

(48 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมืองหลวง-, *เมืองหลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองหลวง[N] capital, See also: center, Example: ผู้คนในเมืองหลวงนับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง, Thai definition: เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและเป็นศูนย์กลางสำคัญในการบริหารประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมืองหลวงน. เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitalเมืองหลวง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitals (Cities)เมืองหลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring her to the capital!นำเธอกลับเมืองหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
It also was I who involved Buyeo in this, not to mention bringing King Daeso here to the capital, so I shall take responsibility for my actions.ยิ่งกว่านั้นพูยอก็เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีก\ หากกษัตริย์แทโซยังพำนักอยู่ในเมืองหลวง ข้าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
They found Monggeum's body on a pathway to the capital.พวกเขาพบศพของมงกุม ตรงทางที่จะไปยังเมืองหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
Send someone to the capital and look for her.ให้ใครไปดูที่เมืองหลวง แล้วหานางให้พบ The Kingdom of the Winds (2008)
I only learned recently that you were in the capital, Empress.ข้าเพิ่งรู้ว่าท่านอยุ่ในเมืองหลวง พระมเหสี The Kingdom of the Winds (2008)
The number of people trying to leave the capital is increasing.จำนวนประชาชนที่จะออกจากเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Gong Chan is looking for her, so if she's in the capital, he'll find her for sure.กงชานกำลังตามหาเธอ ถ้าเธออยู่ในเมืองหลวง,\ เขาจะพบเธอแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
You risked your life to kick King Yuri out of the capital.ท่านจะต้องเสี่ยงทำให้กษัตริย์ยูริออกไปจากเมืองหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
Most of the troops stationed in the capital are surrounding the palace.กองทัพส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ใน\ เมืองหลวงกำลังล้อมวังหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
King Daeso escaped outside the capital, and they sent him back to Buyeo.กษัตริย์แทโซหลบหนีออกไปนอกเมืองหลวง, พวกท่านส่งเขากลับไปพูยอ The Kingdom of the Winds (2008)
His Majesty went to the capital to meet Baegeuk first hand.เมื่อฝ่าบาทมาถึงเมืองหลวงก็จะพบแพกิอุคเป็นสิ่งแรก The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองหลวง[n.] (meūanglūang) EN: capital   FR: capitale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Cairo[N] กรุงไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Cairo[N] ไคโร, See also: เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
Calcutta[N] กัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
Calcutta[N] เมืองกัลกัตตา, See also: เมืองหลวงของรัฐเบงกอลในประเทศอินเดีย
Canberra[N] เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย, See also: เมืองแคนเบอรา
capital[N] เมืองหลวง, Syn. principal city, capitol, center
Jakarta[N] กรุงจาการ์ตา, See also: เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, Syn. Djakarta, Jacarta
Jakarta[N] จาการ์ตา, See also: เมืองหลวงของอินโดนีเซีย, Syn. Djakarta, Jacarta
Kabul[N] คาบูล, See also: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Kabul[N] เมืองคาบูล, See also: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
agana(อากา' นะ) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของกวม (Guam)
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
algiers(แอลเจิซ') ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของอัลจีเรีย (capital of Algeria)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
metropolis(n) พระนคร,นครหลวง,เมืองหลวง,เมืองใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reykjavik (n) เมืองหลวงประเทศ Iceland

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
首都[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
京都[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top