Search result for

เมืองขึ้น

(29 entries)
(0.3337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมืองขึ้น-, *เมืองขึ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองขึ้น[N] colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count unit: เมือง, Thai definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมืองขึ้นน. เมืองที่เป็นข้าขอบขัณฑสีมา, ประเทศที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vassal stateเมืองขึ้น, เมืองออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
India is British. That's what being colonized is about.อินเดีย คือ อังกฤษ เพราะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ Anna and the King (1999)
For a company like Disney it goes even further where it's actually building a town Celebration Florida.สำหรับบริษัทอย่างดิสนีย์ มันไปไกลกว่านั้นอีก มันสร้างเมืองขึ้นมาจริง ๆ เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา The Corporation (2003)
Thank God we own India!เหมาะเหม็ง อินเดียเป็นเมืองขึ้นของเรา Around the World in 80 Days (2004)
Before the town had a name.ก่อนที่ตั้งชื่อเมืองขึ้นมา Silent Hill (2006)
Fifty-eight British colonies and dominions have taken part, making this the largest exhibition staged anywhere in the world.พระเจ้าจอร์จที่ห้า ประเทศราชและเมืองขึ้นทั้ง 58 แห่งร่วมมือกัน ทำให้งานแสดงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก The King's Speech (2010)
Crisis alert. A civil war has broken out in Ethiopia.เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเอธิโอเปีย Geography of Global Conflict (2011)
If the colony survives...ถ้าเมืองขึ้นนี้สามารถรอดไปได้ The Runaway (2011)
He said so he could rebuild it, but...เค้าพยายามจะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่... Darkness on the Edge of Town (2013)
- Okay.ไปกันเถอะได้ฉีกเมืองขึ้นCreed (2015)
They say that once you grow crops somewhere... you've officially colonized it.พวกเขาบอกว่าเมื่อคุณปลูกพืชที่ใดที่หนึ่ง คุณเคยตกคือเมืองขึ้นอย่างคือทางการ The Martian (2015)
I mean, look, we rebranded the city, we got the new tourism program, we got the new high-speed rail line to Central City.คือ ฉั้นหมายความว่า พวกเรากู้เมืองขึ้นมาใหม่ พวกเราได้โปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ พวกเราได้ รางความเร็วสูงไปยัง เมืองเซนทรัลซิตี้(เมืองที่แฟลชอยู่) Green Arrow (2015)
Bones, there's a city plaza coming up.กระดูกมี พลาสา เมืองขึ้นมา Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; protectorat [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colony[N] ประเทศอาณานิคม, See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช, Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate
dependency[N] เมืองขึ้น, See also: ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch

English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top