Search result for

เฟือน

(35 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฟือน-, *เฟือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟือน[V] forget, Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฟือนว. หลง ๆ ลืม ๆ, เลือน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She says he was obsessed, deranged.เธอบอกว่าเขาหลง ฟั่นเฟือน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And she'll have this, like, big, pregnant cow grin on her face.และเธออาจจะเป็นแบบ แบบ อ้วนๆ ยิ้มแบบเฟือนๆเพอะๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
So you think I'm crazy now?งั้นคุณก็คิดว่า ฉันฟั่นเฟือนแล้วซินะ Fighting (2009)
That insight would be a lot more impressive if you weren't just a product of my exhausted brain.มุมมองนี้น่าประทับใจมาก ถ้าคุณไม่ใช่ผลจากสมองที่ฟั่นเฟือนของผม House Divided (2009)
No matter. We have plenty of time.เวลายังเหลือเฟือน่า Sherlock Holmes (2009)
Mad honey's diesease.โรคสติฟั่นเฟือน Sherlock Holmes (2009)
Fuck up.สมองฟั่นเฟือน.. Peleliu Airfield (2010)
"as there was a lunaticเหมือนเป็นคนสติฟั่นเฟือน The Death of the Queen Bee (2010)
Why don't you all stop confusing Jesus with an egotistical filmmaking lunatic?กับคนฟั่นเฟือนจอมยโส ที่ชอบสร้างหนังนี่ซะทีล่ะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
He had this really deranged look.เขามีสีหน้าที่ฟั่นเฟือนสุดๆ The Staircase Implementation (2010)
it drives scientists crazy..."เป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ฟั่นเฟือนWith You I'm Born Again (2010)
Did you not just hear her? My mother is not senile.คุณไม่ได้ยินหรอกเหรอ แม่ผมไม่ใช่พวกคนแก่ฟั่นเฟือนนะ Excited and Scared (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า,มีสติฟั่นเฟือน
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า
cracky(แครค'คี) adj. ซึ่งแตกง่าย,มีรอยร้าวมาก,บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน interj. อนิจจา !
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
crazy catn. คนบ้า,คนที่มีจิตฟั่นเฟือน,คนโง่
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty

English-Thai: Nontri Dictionary
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
lunacy(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน,ความไม่เต็มบาท
lunatic(adj) บ้า,วิกลจริต,เสียสติ,ฟั่นเฟือน,วิปลาส
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top