Search result for

เพลิดเพลิน

(46 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพลิดเพลิน-, *เพลิดเพลิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิดเพลิน[V] enjoy, See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเพลิดเพลินกับการเสด็จฯ บุกป่าครั้งนี้อย่างมาก, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น
เพลิดเพลิน[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลิน, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลิดเพลิน(เพฺลิดเพฺลิน) ก. สนุกสนานไม่รู้จักเบื่อ, สนุกสนานจนลืมกังวล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not sure if fairness comes into it. You never know, it might be fun.ไม่แน่นะ ถ้าเธอเข้าใจเรื่องความยุติธรรมมากๆ เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามันอาจจะเพลิดเพลินก็เป็นได้ Valiant (2008)
Enjoy.เพลิดเพลิน Kung Fu Panda (2008)
Just sit back. Get ready to enjoy some of the rarest weed known to mankind.นั่งลงก่อน เตรียมเพลิดเพลินกับ กัญชาที่หายากสุดที่มนุษย์เคยรู้จัก Pineapple Express (2008)
Well good, because Akita's are not into people pleasing.งั้นก็ดีแล้ว เพราะสายพันธุ์ อากิตะ ไม่ใช่พันธุ์ที่เลี้ยงให้ความเพลิดเพลิน Hachi: A Dog's Tale (2009)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I mean, stores are put there to enjoy.ฉันว่า ร้านค้ามีวไห้เราเพลิดเพลิน Confessions of a Shopaholic (2009)
And of course, enjoy the fresh air.ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์ ในการเดินทางครั้งนี้ ขออุ้มหน่อยได้ไหม? 2012 (2009)
When we very discreetly leave the hotel room with four or five guys dressed in black with camera equipment, we have it timed really well.เท่าที่รู้มันเขียนว่า "ยินดีต้อนรับสู่ ไทจิ" "ขอเชิญเพลิดเพลินกับมรดก รกโลกของ ยูเนสโก" ผมอยากให้ได้ความรู้สึกแบบ 3 มิติ The Cove (2009)
We wish you a pleasant trip to New Caledonia, French paradise.เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวคาลิโดเนีย ,\สวรรค์ของฝรั่งเศส Episode #1.5 (2009)
Who is enjoying her first taste Of the spoils of dirty oil.ผู้เพลิดเพลินกับการลิ้มรสแรก ของอำนาจแห่งน้ำมันดิบ The Wrath of Con (2009)
A structural beam to enjoy for many years to come.เพลิดเพลินไปกับโครงสร้างคาน หลายปีมาแล้ว The Pickle Jar (2009)
So enjoy... your last moments with the Jen tail...ขอให้เจ้าจงเพลิดเพลิน กับนาทีสุดท้ายบนโลกนี้ในฐานะหางแถวนะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
เพลิดเพลิน[adj.] (phloētphloēn) FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloēn) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beguile with[PHRV] ฆ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
enjoy[VT] เพลิดเพลินกับ, See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ, Syn. relish, savor, Ant. abhor, suffer
groove[VI] สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน
pleasure[VI] เพลิดเพลิน, See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก, Syn. delight
play upon[PHRV] เพลิดเพลินกับ
relish[VT] เพลิดเพลิน, See also: สนุก, ชอบ, Syn. enjoy, delight in, like
revel[VI] สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก

German-Thai: Longdo Dictionary
kurzweilig(adj adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top