Search result for

เพลา

(70 entries)
(0.1831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพลา-, *เพลา*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เพลาชาย[เพ-ลา-ชาย] (n ) ช่วงเวลาบ่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลา[N] time, See also: period, Syn. เวลา, กาล, คราว, Example: ขณะนั้นเป็นเพลาบ่ายคล้อย ที่พิธียังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
เพลา[V] slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
เพลา[N] axle, See also: shaft, Example: ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ำขึ้น โดยมีลูกสูบตั้งตรง 2 สูบ ขับเคลื่อนเพลาซึ่งติดกับล้อที่มีฟันเฟืองวิ่งไปบนราง, Count unit: เพลา, Thai definition: แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, แกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน
เพลา[N] legs, See also: thighs, lap, Syn. ตัก, ขา, พระเพลา, Example: พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าพระเพลากว้าง 23 ซม. สูง 40 ซม., Notes: (ราชา)
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลา(เพ-ลา) น. กาล, คราว.
เพลา(เพฺลา) น. แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, โดยปริยายหมายถึง แกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน
เพลาไม้สำหรับขึงใบเรือ.
เพลา(เพฺลา) น. ชื่อกระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ เรียกว่า กระดาษเพลา.
เพลา ๔, เพลา(เพฺลา) ว. เบาลง, เบาพอประมาณ, เช่น เพลาไม้เพลามือ เพลา ๆ หน่อย.
เพลา(เพฺลา) น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา.
เพลาะ ๑น. เรียกคูที่ขุดบังข้าศึกเมื่อเวลารบ ว่า สนามเพลาะ.
เพลาะ ๑ก. เอาริมต่อให้ติดกัน, ติดต่อกัน, เช่น เพลาะผ้า คือเอาผ้า ๒ ผืนเย็บข้างติดกันให้กว้างออก, เรียกผ้าที่เย็บข้างติดกันเช่นนั้น ว่า ผ้าเพลาะ.
เพลาะ ๒น. วัวป่าชนิดหนึ่งเขาบิด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shaftเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axleเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker shaftเพลากระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
propeller shaftเพลากลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive shaftเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributor drive shaftเพลาขับจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swing axleเพลาขับแบบปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half shaft; half axleเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half axle; half shaftเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch shaft; first-motion shaftเพลาคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You idiot, you burned out the bearings.งี่เง่า ฝาประกบเพลาไหม้เเล้ว Jaws (1975)
We were lucky to get a jeep, since, just the day before, the only one we had broke down.เราโชคดีที่มีรถจี๊ป ในเมื่อก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง คันเดียวที่เรามีเกิดเสีย เพลามันไม่ดี Airplane! (1980)
Hey, Lardass. Chow down, Wide Load.เฮ้ ไอ้ตูดหมู เพลาๆหน่อย บรรทุกเกิน Stand by Me (1986)
Mountain. Central. Lose an hour.แล้วเพลาท้ายมันก็ดันล๊อค Fight Club (1999)
- You take it easy! - Quiet!เฮ้ คุณเพลาๆลงก็ได้ เงียบเร็ว Resident Evil (2002)
We finished them all back at school. Besides, you've had enough.ซดหมดไปตั้งแต่อยู่โรงเรียน เพลาๆไว้หน่อยเพื่อน A Walk to Remember (2002)
I'm going to start eating less soy sauce so it won't stain the baby too darkแม่คงต้องเพลาๆ ลงหน่อย เดี๋ยวลูกออกมาตัวดำปี๋ Saving Face (2004)
Starve to death or shot to deathกลับไปที่สนามเพลาะเถอะ. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
After that, we're totally exposed until we reach a ditch 30 yards from the front gate.หลังจากนั้นเราจะโล่งโจ้งมาก.. จนกว่าเราจะเคลื่อนไปยังหลุมเพลาะ 30 หลาหน้าประตู The Great Raid (2005)
This is the ditch we're trying to reach.ประตูหน้า และนี่คือแนวหลุมเพลาะที่เราจะต้องไปถึง The Great Raid (2005)
Lieutenant Riley's men will make their way along this ditch, leaving men at 20-yard intervals to engage and reduce the enemy.ทางผู้หมวดไรลี่ย์ จะเดินทางมาตามหลุมเพลาะนี้ ทิ้งกองกำลังไว้ทุกๆ 20 หลา.. เพื่อลดทอนกำลังของศัตรู The Great Raid (2005)
...then James Johnson grabbed it, swallowed a swig of it, wiped his mouth, then he took hold of the wheel at the axle and in an instant, that carriage was up and and out of that snowbank...แล้วแจมส์ จอห์นสันคว้ามันมา แล้วดื่มมัน ปาดปาก และก็จับล้อ ตรงเพลา An American Haunting (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลา[n.] (phēlā) EN: time ; period   
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: legs ; thighs ; lap   
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: axle ; shaft   FR: essieu [m] ; axe [m]
เพลา[v.] (phēlā = phlao) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax   
เพลาคู่[n. exp.] (phēlā khū = phlao khū) EN: tandem axle   
เพลาบ่าย[n. exp.] (phēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon   
เพลามือ[v. exp.] (phēlā meū = phlao meū) EN: let up ; go easy ; take it easy   
เพลารถ[n. exp.] (phēlā rot = phlao rot) EN: car axle   FR: essieu [m]
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long = phlao long) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce   
เพลาเช้า[n. exp.] (phēlā chāo) EN: morning ; in the morning   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axle[N] แกน, See also: เพลา, แกนล้อ, เพลาหมุน
quill[N] เพลา, Syn. pinion, shaft
spindle[N] แกนหมุน, See also: เพลาหมุน, กระสวย, Syn. axle, rotator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
arbour(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
axle(แอค' เซิล) n. แกนล้อ, เพลารถ, แกน, เพลา, หมุด, เข็ม, Syn. spindle, shaft)
clutch(คลัทชฺ) {clutched,clutching,clutches} v. คว้า,กำ,เกาะ,ฉวย,ยึด,พยายามคว้า n. ก้ามปู,คลัตช์ (เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์) ,อุปกรณ์กำ,การกำ,การเกาะ,การคว้า -clutchy adj. ดูclutch, Syn. grasp
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
groove(กรูฟว) n. ร่อง,ราง,ท่อ,เพลา,ช่อง,เวลาที่เพลิดเพลิน,ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง,ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก,ไปด้วยกันได้ดีกับ,เข้าใจ,เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel,furrow
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
howitzer(เฮา'วิทเซอะ) n. ปืนใหญ่กระบอกสั้นที่ใช้ยิงลูกกระสุนให้สูงโด่งลงสู่สนามเพลาะได้,ปืนครก, Syn. cannon

English-Thai: Nontri Dictionary
axial(adj) เกี่ยวกับเพลา,เกี่ยวกับแกน
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก
axle(n) เพลา,แกน,อักษะ,เข็ม,หมุด
chassis(n) เพลารถ,โครงรถยนต์
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลา
intrench(vt) ยึดที่มั่น,ตั้งมั่น,ขุดสนามเพลา
intrenchment(n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลา
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top