Search result for

เผลอ

(47 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผลอ-, *เผลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผลอ[V] forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผลอใจ[V] be unconscious, See also: to be careless, to be negligent, Example: เพราะเขาเผลอใจไปกับเธอมากเกิน เขาจึงทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิด, Thai definition: ไม่ทันยับยั้งใจ
เผลอตัว[V] be unaware, See also: to be unconscious, to be ignorant, Syn. ลืมตัว, Example: เขาคบเพื่อนไม่ดีจึงเผลอตัวทำสิ่งผิดกฎหมาย, Thai definition: ขาดความรู้สึกตัว, ขาดความรู้สึกผิดชอบ, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน
เผลอสติ[V] be absent-minded, Syn. เผอเรอ, เผลอไผล, Example: ผมเผลอสติเอื้อมไปจับมือเธอ เพราะคิดว่าเรายังรักกันอยู่, Thai definition: หลงลืมเพราะขาดสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เผลอไผล[V] to be careless, See also: to be incautious, to be indiscreet, to be reckless, Example: หากเขาเผลอไผลทำงานไม่รอบคอบอย่างนี้อีก เห็นจะถูกลงโทษ, Thai definition: หลงๆ ลืมๆ
เผลอไผล[V] be unaware, See also: be forgetful, be off one's guard, let one's mind wonder for a moment, Syn. เผลอ, Example: วินาทีที่ผู้เป็นพี่สาวเผลอไผลนั้นเขาก็ยื่นมือไปหยิบชิ้นส่วนในจานส่งเข้าปากเคี้ยวทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผลอ(เผฺลอ) ก. หลงลืมไปชั่วขณะ เช่น เผลอตัว เผลอสติ, เลินเล่อ, ไม่ระวังตัว, เช่น เผลอไปแผล็บเดียว แมวคาบปลาไปกินเสียแล้ว.
เผลอสติ(-สะติ) ก. หลงลืมสติไปชั่วขณะ, ขาดสติไปชั่วขณะ.
เผลอไผล(-ไผฺล) ก. หลง ๆ ลืม ๆ, ลืมตัวไปชั่วขณะ, เลินเล่อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In two years I guess you can just about get over anything.เผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้วนะ Phantasm (1979)
That peckerhead doubled back on me. I saw his motorcycle out front.ไอ้วายร้ายสองหน้านั่นมันตลบหลังผมทีเผลอ มอเตอร์ไซค์ของมันจอดอยู่หน้าห้าง... Mannequin (1987)
Thirty days and a wake-up. We damn near invisible.โธ่เอ๊ยเผลอแผล็บๆ ก็ 30 วันแล้ว Casualties of War (1989)
Put me on that Freedom Bird and I figure I'm short and maybe the fucker's gonna crash.ให้ฉันได้อยู่บนเครื่องก่อนจะเชื่อ เผลอๆ เครื่องบินตกก่อนถึงบ้านอีก Casualties of War (1989)
Because they fall asleep in the getaway car, Karen.เพราะเขาเผลอหลับ ตอนขับรถ, คาเรน Goodfellas (1990)
It's Oscar time again.เผลอแป๊บเดียวแจกตุ๊กตาทองอีกแล้ว The Bodyguard (1992)
I suppose we might as well tell him that.ฉันกลัวว่าเราจะเผลอบอกสักวัน The Cement Garden (1993)
If you guys are coloring outside the lines, I can help.ถ้าพวกนายไปเผลอล้ำเส้น ฉันช่วยนายได้ Junior (1994)
I'm afraid he was found shortly after sleeping.เกรงว่าจะเป็นช่วงที่ยาม... ...เผลอหลับ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- It's fucked up.- เผลอแพล็บเดียว Heat (1995)
Suddenly, she pricked her finger with the needle, and her blood fell into the snow.ทันใดนั้น นางก็เผลอทำเข็มทิ่มที่ปลายนิ้ว เลือดหยดหนึ่งก็พลันร่วงลงบนผืนหิมะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
You know, I have that same trouble in bed. Well, rarely.บนเตียงปืนฉันก็เผลอลั่นแต่ไม่บ่อย Nothing to Lose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผลอ[v.] (phloē) EN: forget ; omit   
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant   
เผลอสติ[v. exp.] (phloē sati) EN: be absent-minded   
เผลอเรอ[n. exp.] (phloē roē) FR: je-m'en-foutiste = je m'en foutiste [m] ; jean-foutre [m]
เผลอใจ[v.] (phloējai) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent   
เผลอไป[adv.] (phloē pai) FR: par mégarde ; par inadvertance
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off guard[IDM] โดยไม่ระวังตัว, See also: เผลอ
unguarded[ADJ] ไม่มีการป้องกัน, See also: เผลอ, Ant. protect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleep-in(สลีพ'อิน) adj. เผลอหลับ,งีบหลับ
unguard(อัน'การ์ด) vt. ทำให้ไม่มีการป้องกัน,ทำให้เผลอ,ทำให้ถูกโจมตีได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
nap(n) การม่อยหลับ,การเผลอหลับ
nap(vi) ม่อยหลับ,เผลอหลับ,นอนหลับ
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
何時の間にか[いつのまにか, itsunomanika] (adv) เผลอแป๊บเดียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top