Search result for

เป็นเสมือน

(16 entries)
(0.2469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นเสมือน-, *เป็นเสมือน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Muslim and Hindu are the right and left eye of India.มุสลิมกับฮินดูเป็นเสมือน ตาซ้ายและขวาของอินเดีย Gandhi (1982)
When I was a kid, I thought I was gonna be this fantastic, heroic human being.เค้าก้อยังคงเป็นเสมือนเพื่อนคนนึงของผม ผมก้อค่อนข้างเป็นห่วง Hero (1992)
He's really going to miss me, so you and Julie'll just have to be like a mum and dad to him till I get back.เขาคงคิดถึงแม่น่าดู ฉะนั้น ลูกกับจูลี่ ต้องเป็นเสมือนพ่อกับแม่ให้น้องๆนะ The Cement Garden (1993)
And life, when organized into species, relies upon genes to be its memory system.และชีวิต, เมื่อถูกจัดแบ่งเป็นแต่ละสปีชี่ซ์, ก็จะมียีนเป็นเสมือนหน่วยความจำของมัน Ghost in the Shell (1995)
While you're here, your house will be like your family.ขณะอยู่ที่นี่ บ้านเธอ จะเป็นเสมือนครอบครัวของเธอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The world used the Lifestream as a weapon.โดยมีไลฟ์สตรีมเป็นเสมือนอาวุธ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
I sent Hae Mo-Su away, who was my lifelong friendข้าทำให้แฮโมซู ผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนตายของข้าต้องตาย Episode #1.43 (2006)
So the term "chiral" derives from the Greek word "hand."ดังนั้นในระยะ ไครัลเป็นเสมือนภาพในกระจกเงาของกันและกัน มาจากคำในภาษากรีก หมายถึงมือ Cat's in the Bag... (2008)
So chiral, chirality, mirrored images, right?ดังนั้นไครัล สมบัติไครัล เป็นเสมือนภาพในกระจกเงาของกันและกัน ถูกไหม Cat's in the Bag... (2008)
'You are, and will always be, the son I never had.'เจ้าเป็นเสมือนลูกชายของข้า ที่ข้าไม่เคยได้มี Le Morte d'Arthur (2008)
My laws of intimacy are kind of like my Bible.กฎแห่งความสัมพันธ์ล้ำลึก เป็นเสมือนไบเบิลของผม The Love Guru (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[VI] ทำหน้าที่เป็น, See also: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
telnet(เทลเน็ต) เป็นคำสั่งที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้อยู่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ติดต่อกับระบบแผงข่าว (bulletin board system) และเมนเฟรม (mainframe) ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top