Search result for

เป็นผง

(32 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นผง-, *เป็นผง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นผง[ADV] to pieces, See also: to powder, Syn. เป็นผุยผง, เป็นจุณ, Example: การเสียดสีกับบรรยากาศทำให้เกิดความร้อนสูงและเผาไหม้ลูกอุกกาบาตเป็นผง, Thai definition: ละเอียดมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Micronizedเป็นผงละเอียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If they spot us, we'll be pulverized.ถ้าพวกมันเห็นเรา เรากลายเป็นผงแน่ Destroy Malevolence (2008)
I'm gonna blow up that battleship.ก็ไประเบิดพวกมันให้เป็นผงน่ะสิ Shadow of Malevolence (2008)
I'm so parched.คอข้าแห้งเป็นผงเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You think you can bring him back to life with that pixie dust?คิดว่ามันจะเป็นผงวิเศษ ชุบชีวิตได้งั้นเหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- You crush up the...- นายบดให้เป็นผง... Hot Tub Time Machine (2010)
This might be bone dust.นี่อาจจะเป็นผงกระดูก The Death of the Queen Bee (2010)
I finally got the results back on the powder Dr. Hodgins collected on the pathway around the victim's house.ที่เป็นผงแป้งที่ ดร.ฮอดจิ้นส์ รวบรวมมาจากทางเดิน รอบๆ บ้านของเหยื่อ The Witch in the Wardrobe (2010)
After a blast, everything gets vaporized and sucked up into the atmosphere.หลังการระเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นผงธุลี ลอยละล่องไปถึงชั้นบรรยากาศ The Divide (2011)
The usurper had them smashed to powder, I expect.ทรราชย์นั่นคงจะ ป่นมันเป็นผงๆมั้ง ข้าว่า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Now his Khalasar will trample no nations into dust.ที่นี้คาลาสซาร์ของเขา จะไม่ทำลายชาติอื่นเป็นผงธุลี Fire and Blood (2011)
Comes as a powder.มาเป็นผงThe Iceman (2012)
So, the old lady just went kablooie?ยายแก่เลยระเบิดเป็นผงเหรอ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นผง[adv.] (pen phong) EN: to pieces ; to powder   FR: en poudre

English-Thai: Longdo Dictionary
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mealy[ADJ] เป็นแป้ง, See also: เป็นผงละเอียด, Syn. powdery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
comminute(คอม'มะนิวทฺ) {comminuted,comminuting,comminutes} vt. บดให้ละเอียด,บดให้เป็นผง adj. เป็นผง,เป็นเศษเล็ก ๆ, See also: comminution n. ดูcomminute, Syn. pulyerize
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
emery(เอม'เมอรี่) n. กากหรือผงแร่ใช้เป็นผงขัดกระดาษทรายหรือที่ลับมีด
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
powdery(เพา'เดอะรี) adj. ประกอบด้วยผง,่บดเป็นผงได้ง่าย, See also: powderiness n., Syn. friable
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
rouge(รู'ฺ) n. เครื่องสำอางสีแดง,ชาดทาแก้มหรือฝีปากให้แดง,ผงสีแดงที่ใช้ขัดโลหะ (มักเป็นผงเฟอริคออกไซด์) vt. ทาสีแดงด้วยเครื่องสำอาง vi.ใช้เครื่องสำอางทาสีแดง,ใช้ผงขัดโลหะ

English-Thai: Nontri Dictionary
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
powder(vt) บดเป็นผง,ทาแป้ง,ผัดหน้า
powdery(adj) เป็นแป้ง,เป็นผง,เป็นดินปืน
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้

German-Thai: Longdo Dictionary
mahlen(vt) |mahlte, hat gemahlt| บด, ทำให้ละเอียดเป็นผง เช่น den Kaffee, den Weizen mahlen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top