Search result for

เป็นประโยชน์

(44 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นประโยชน์-, *เป็นประโยชน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นประโยชน์[V] advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai definition: ก่อให้เกิดผลดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not what I expected. And then I realized this could benefit both of us.ไม่ใช่อย่างที่ฉันหวังไว้ และฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสอง Chuck in Real Life (2008)
Hand 'em over.ใช้ให้เป็นประโยชน์ And How Does That Make You Kill? (2008)
I hope for your sake that's true.ข้าคิดว่า มันคงเป็นประโยชน์กับเจ้า ถ้ามันเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)
So come on - just for the sake of argument, if you had to, Arthur or Lancelot?เอาล่ะ ขอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หน่อย ถ้าคุณต้องเลือก จะเลือกใคร อาร์เธอร์ หรือ แลนซาลอต? Lancelot (2008)
Got to make use of my time. For her and my future's sake.ผมจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพื่อเธอและเพื่ออนาคตของผมเอง My Sassy Girl (2008)
Kowalski, I say we use this setback to our advantage.โควาลสกี้ ฉันว่าเราน่าจะใช้ซากเหล็กนี่ให้เป็นประโยชน์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Roland's expertise will be a necessity.ความชำนาญของโรแลนด์ จะเป็นประโยชน์กับเรา Breaking and Entering (2008)
I want you to know my entire police force is at your disposalผมอยากให้คุณรู้ว่า กรมตำรวจผมยินดีรับใช้คุณเสมอ นั่นคงจะเป็นประโยชน์มาก Quantum of Solace (2008)
Secrets that might interest the organs of the...ที่อาจเป็นประโยชน์ต่ออวัยวะของ... Burn After Reading (2008)
You gonna give us something we can use?จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรามั้ย Pineapple Express (2008)
It was felt that his youth and enthusiasm would be put to better use there.คิดว่า ความหนุ่ม และความกระตือรือล้นของเค้า... ไปอยู่ที่นั่นแล้ว คงจะเป็นประโยชน์มากกว่า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Authorities believe that he is a significant threat to the public and are asking for any information that could lead to his capture.ทางการเชื่อว่าเขาเป็นภับต่อสาธารณชน และขอให้ประชาชน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité
เป็นประโยชน์[adj.] (pen prayōt) EN: useful ; advantageous ; available ; applied   FR: utile

English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantageous[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี, Syn. favorable, profitable
avail[VI] เป็นประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
all to the good[IDM] เป็นประโยชน์, See also: เป็นการดี, ดีที่สุดแล้ว, ดีแล้ว
beneficial[ADJ] เป็นประโยชน์, See also: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, มีส่วนเสริมหรือช่วยเหลือ, Syn. advantageous, useful, Ant. unbeneficial, useless
cooperate with[PHRV] เป็นประโยชน์กับ
serve one's turn[IDM] เป็นประโยชน์, See also: เหมาะกับวัตถุประสงค์
stand in[PHRV] เป็นประโยชน์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้,ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed,useful,practical)
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist,profit
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative,profitable
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลดี
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ
expedient(adj) เหมาะสม,สะดวก,ง่าย,ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
good(adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top