Search result for

เปิดไฟ

(28 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดไฟ-, *เปิดไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดไฟ[V] turn the light on, See also: switch the light on
เปิดไฟเขียว[V] give the green light, Example: ดรีมเวิร์คส์เปิดไฟเขียวสร้างภาคต่อภาพยนตร์เรื่องจอร์จ, Thai definition: อนุญาตให้โดยสะดวก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toggle your flares.เปิดไฟดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Lights on or off?เปิดไฟหรือปิดไฟ Lucky Thirteen (2008)
Light sensitivity could...แสงสว่างให้อารมณ์มากกว่า เปิดไฟ Lucky Thirteen (2008)
Switching on the light.เปิดไฟ Dying Changes Everything (2008)
We don't need the lights on!ข้าไม่ได้ให้เปิดไฟซะหน่อย Downfall of a Droid (2008)
Next up is Jae-in Hwang. Take center stage. Lights off, please!ต่อไป คุณ ฮวัง แจ อิน นั่นคือตรงกลาง เปิดไฟซะ Scandal Makers (2008)
Do you sleep with the light on?นายนอนเปิดไฟมั้ย The Lazarus Project (2008)
Light on?เปิดไฟเหรอ The Lazarus Project (2008)
I can't sleep in the dark. I need that light on.ฉันนอนหลับมืดๆไม่ได้ ฉันต้องเปิดไฟไว้ The Lazarus Project (2008)
Shit. Look, this isn´t funny anymore! Turn on the lights.มุกแป๊กอะ, ไม่ขำนะ เปิดไฟโว๊ย Shutter (2008)
It's garbage. It couldn't stop traffic.มันเป็นขยะ มันเปิดไฟจราจรยังไม่ได้เลย WarGames: The Dead Code (2008)
Quick, turn off the lights.เร็วเข้า เปิดไฟเถอะ Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดไฟ[v. exp.] (poēt fai) EN: turn the light on ; switch the light on   FR: allumer (la lumière)
เปิดไฟเขียว[v. exp.] (poēt fai khīo) EN: give the green light   FR: donner le feu vert

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep on[PHRV] เปิดไฟทิ้งไว้, Syn. put on
light up[PHRV] เปิดไฟ
switch on[PHRV] เปิดไฟ, See also: เปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put on
turn up[PHRV] เพิ่มเสียง, See also: เปิดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
external storageหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external memory, secondary memory และ auxiliary storage
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
rom biosรอมไบออส <คำอ่าน>ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
showdown(โช'เดาน์) n. การเปิดไฟในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์,การแบไต๋,การ เผชิญหน้าเพื่อปะลองครั้งสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
light(vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา
light(vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ

German-Thai: Longdo Dictionary
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม , See also: S. anmachen, A. ausschalten, ausmachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top