Search result for

เปล่งปลั่ง

(38 entries)
(0.0617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล่งปลั่ง-, *เปล่งปลั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งปลั่ง [ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
เปล่งปลั่ง [V] glow, See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous, Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: หน้าของเธอเปล่งปลั่งขึ้นมากเพราะกำลังมีครรภ์, Thai definition: มีน้ำมีนวลดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปล่งปลั่ง(-ปฺลั่ง) ว. สดใส, แจ่มใส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shining, shimmering, splendid.เปล่งปลั่ง ระยิบระยับ สวยงาม Aladdin (1992)
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด Don Juan DeMarco (1994)
I'm so happy to see you. You look radiant.ฉันสุขใจที่ ด้พบเธอ เธอเปล่งปลั่งมาก Woman on Top (2000)
Hello, Mrs Watchit. You're looking in the pink.สวัสดีคุณวัตชิด คุณดูเปล่งปลั่งดีนี่ The Time Machine (2002)
So red... and ripe and luscious.มันแดง เปล่งปลั่ง และเย้ายวน The Dreamers (2003)
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป Around the World in 80 Days (2004)
- She is. Look, she's blooming.-หล่อนก็สวย ดูซิ หล่อนดูเปล่งปลั่งจัง Pride & Prejudice (2005)
Then...then, why does your skin glow like those really lucky girls who get a dozen orgasms every single night?แต่.. ทำไมผิวของเธอถึง... เปล่งปลั่งเหมือนเด็กผู้หญิง Art of Seduction (2005)
It's more like a glow.ดูเหมือนเธอเปล่งปลั่งขึ้น Loving Annabelle (2006)
Rub a minute, stimulating', i'n it?ทาถูทาถู, รู้สึกเปล่งปลั่ง ว่ามั้ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่งปลั่ง[v.] (plengplang) EN: glow ; shine ; bright   
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; resplendent   FR: resplendissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shining    [ADJ] เปล่งปลั่ง, See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส, Syn. gleaming, luminous, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top