Search result for

เปลือย

(54 entries)
(0.2384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลือย-, *เปลือย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือย[V] uncover, See also: reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปิด, ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
เปลือย[V] be stripped naked, See also: undress, unclothe, strip, be nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
เปลือย[ADJ] bare, Ant. ปิด, Example: เขาหย่อนตัวลงน้ำยกเข่งขึ้นวางบนบ่าย่ำเท้าเปลือยลุยน้ำลึกครึ่งเข่า
เปลือย[ADJ] nude, See also: bare, naked, undressed, Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน, Ant. ปิด, Example: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอย
เปลือย[V] uncover, See also: bare, reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
เปลือย[V] strip, See also: undress, unclothe, expose, uncover, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือย[ADJ] nude, See also: bare, naked, undressed, Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน, Example: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอยมาแล้ว, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยอก[V] strip oneself to the waist, See also: bare one's chest, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมาแต่โบราณ
เปลือยอก[V] strip the waist, Syn. เปลือยส่วนบน, Example: ผู้หญิงสาวชาวเกาะบาหลีไปไหนก็เปลือยอกเป็นประเพณีกันมา, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดส่วนอก
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลือย(เปฺลือย) ว. ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย เช่น เปลือยหลัง เปลือยไหล่
เปลือยโดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สายเปลือย คือ สายไฟฟ้าที่ไม่มีผ้าหรือยางหุ้ม.
เปลือยกายว. กายเปล่า, ไม่นุ่งผ้า.
เท้งเต้งเปลือยหน้าอก (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น วันนี้อากาศร้อนมาก คุณยายเลยถอดเสื้อปล่อยนมเท้งเต้ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You never once asked to paint me nude!แต่คุณก็ไม่เคย ขอวาดภาพเปลือยฉันซักครั้ง *batteries not included (1987)
No, barefoot and nakedไม่สิ เขาเท้าเปล่าและเปลือยกาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The woman knelt naked at the foot of the bed.ผู้หญิงเปลือยกายคุกเข่า บนพื้นเตียง Basic Instinct (1992)
Why are you standing there half-naked, exposing yourself?ทำไมยืนเปลือยครึ่งตัวอยู่แบบนี้ The Lawnmower Man (1992)
Marnie Burke was found wandering around stark naked... laughing her ass off, flipped out.มาร์นี่ บาร์ค ถูกพบนอนเปลือยอยู่ในบ้าน เอาแต่หัวเราะเหมือนคนบ้า The Lawnmower Man (1992)
- [ Wolf ] To your bare ass.- [หมาป่า] เพื่อตูดเปลือยของคุณ Pulp Fiction (1994)
They'd strip, jump into the water and feel it with their Balls.เขาจะเปลือยร่างกระโจนลงน้ำ เพื่อสัมผัสกับมัน Rapa Nui (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลือย[adj.] (pleūay) EN: naked, nude   FR: nu ; dénudé
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe   FR: se dévêtir ; se dénuder
เปลือยกาย[adj.] (pleūaykāi) FR: à poil ; nu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ, Syn. exposed, undressed, Ant. dressed
in one's birthday suit[IDM] โป๊ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปลือย
in the altogether[IDM] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the buff[IDM] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the raw[IDM] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
naked[ADJ] เปลือยกาย, See also: ล่อนจ้อน, เปลือยเปล่า, ไม่ใส่เสื้อผ้า, Syn. unclad, unclothed, undressed
nude[ADJ] เปลือยกาย, See also: เปลือย, ซึ่งไม่ใส่เสื้อผ้า, Syn. naked, unclothed, undressed, Ant. clothed, dressed
air one's pores[SL] เปลือย, See also: ไม่นุ่งผ้า
strip[VI] เปลือยกาย, See also: เปลื้องผ้า, Syn. disrobe, undress, unclothe
topless[ADJ] เปลือยช่วงบน, Syn. naked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
gymno- "เปลือย" "เปล่า"
naked(เน'คิด) adj. เปลือย,เปลือยกาย,ไม่นุ่งผ้า,เปล่า,ไม่มีอะไร,ล่อนจ้อน,ไม่มีต้นไม้,ไร้ใบ,ไร้ขน, See also: nakedness n., Syn. nude
nude(นิวดฺ) adj. เปลือย n. ภาพเปลือย,คนเปลือยกาย. -Phr. (the nude การเปลือย), Syn. naked
nudism(นิว'ดิสซึม) n. ลัทธิเปลือยกาย,การเปลือยกาย., See also: nudist n

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
bare(vt) แก้ออก,เปลือย,เปิดออก
naked(adj) เปลือยกาย,ล่อนจ้อน,ไม่นุ่งผ้า
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน
nude(adj) เปลือย,โกร๋น,ล่อนจ้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top