Search result for

เปลี่ยนเป็น

(41 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยนเป็น-, *เปลี่ยนเป็น*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ossifyเปลี่ยนเป็นกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpurascensเปลี่ยนเป็นสีม่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apple's heart rate has become irregular.อัตราหัวใจปกติ เปลี่ยนเป็นไม่ปกติ Not Cancer (2008)
The hair is growing in red.ผมคุณกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง Adverse Events (2008)
I'm guessing the weight changed.ฉันแปลกใจทำไมน้ำหนักเปลี่ยนเป็นมากขึ้น Birthmarks (2008)
We can change it to your key.เราก็แค่เปลี่ยนเป็นโทนเสียงผู้หญิง Scandal Makers (2008)
Yeah, I did my time in one of these, but I'm more be an alley cat at heart, you know?ช่าย ครั้งนึงฉันเคยทำแบบนี้มาก่อน \ แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นอีกแบบไปแล้วละ รู้มะ? Bolt (2008)
No. Then I'll change it, too.ไม่ได้ ถ้าจะเอาแบบนั้น ชั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นตบเหมือนกัน My Sassy Girl (2008)
Instead, let's exchange shoes.ขอเปลี่ยนเป็นแลกรองเท้ากันเหอะ My Sassy Girl (2008)
He said he'd go inside and replace them with bright lights like Christmas.เขาบอกว่า เขาเข้าไปข้างใน และเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบ เหมือนคริสต์มาส The Dark Knight (2008)
Well, it's good you have troops, but we need some fortifications.ดีมาก, เราใกล้ถึงแล้ว... เปลี่ยนเป็น บริวาร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Talk about another subject.-เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเถอะ Body of Lies (2008)
Change for kisses. Right there...เปลี่ยนเป็นจูบ ที่นั่นเลย Made of Honor (2008)
It turned purple when you wore it.มันเปลี่ยนเป็นสีม่วงตอนเธอสามมัน The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนเป็น[v. exp.] (plīen pen) EN: transform into   FR: se changer en ; se transformer en
เปลี่ยนเป็นเกียร์ฅ่ำ[xp] (plīen pen kia tam) EN: change to a lower gear   FR: descendre de vitesse ; enclencher la vitesse inférieure

English-Thai: Longdo Dictionary
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acidify[VI] เปลี่ยนเป็นกรด
become[VI] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น, Syn. come to be
blue[VT] กลายเป็นสีน้ำเงิน, See also: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
caramelize[VI] เปลี่ยนเป็นคาราเมล
carbonise[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonize
carbonize[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonise
christianize[VT] เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์
curdle[VI] เปลี่ยนเป็นนมข้นแข็ง
cash in[PHRV] แลกเป็นเงินสด, See also: เปลี่ยนเป็นเงินสด
change down[PHRV] เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ, See also: ลดเกียร์ลง, Syn. change up, gear down, gear up, kick down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acierate(แอสอิเออเรท) vt. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top