Search result for

เปลี่ยนทิศทาง

(34 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยนทิศทาง-, *เปลี่ยนทิศทาง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อ่วย (vt ) เปลี่ยนทิศทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/Today magic is /in the air at the grand hotel,เรื่องราวทั้งหมดได้เปลี่ยนทิศทางไปดั่งลม Bedtime Stories (2008)
In the atmosphere the major wind streams are changing direction.ในบรรยากาศ,กระแสลมหลัก กำลังเปลี่ยนทิศทาง Home (2009)
The drone is changing direction.เครื่องบินเปลี่ยนทิศทางแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
Turn the tides, and legend has it, his spells helped to build Camelot itself.เปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำ,และตำนานได้ พลังเวทย์มนต์ของเค้าช่วยสร้างคาเมล๊อตขึ้นมาด้วยซ้ำ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Like the air bag was coming at him then changed direction.เหมือนกับว่าแอร์แบ็คที่กำลังพุ่งมาหาเค้าได้เปลี่ยนทิศทาง The Blind Side (2009)
Won't change the direction of the getae.จะไม่เปลี่ยนทิศทางของgetae The Red Serpent (2010)
I'd like you to reposition the telescope, please.ผมอยากให้เปลี่ยนทิศทาง ของกล้องดูดาวครับ The Boyfriend Complexity (2010)
Now as our satellite redirects come in,ตอนนี้ดาวเทียมของเรา ได้เปลี่ยนทิศทาง To Keep Us Safe (2010)
I'd set off on some tacking angle that made no sense to them because they couldn't see what I saw.หนูจะเริ่มเดินทาง โดยปรับใบเรือเพื่อเปลี่ยนทิศทางหลอกล่อ ทำให้พวกเขาคิดว่าไม่ได้เรื่อง เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถเห็น สิ่งที่หนูเห็น Last Temptation (2011)
The blood dries, and then it changes direction, as though her head were turned and then moved back, suggesting the body was lifted and then repositioned.เลือดเริ่มแห้ง แล้วมันก็ เปลี่ยนทิศทาง เหมือนว่าหัวของเธอถูกหันไป แล้วก็ถูกจับหันกลับมา ร่างของเธอถูกยกขึ้น แล้วก็จัดวางตำแหน่งใหม่ Sin of Omission (2011)
Still coming. They're not turning around.ยังคงตรงเข้ามา พวกเขา ไม่เปลี่ยนทิศทาง Captain (2012)
A yaw drive keeps the rotor facing the right way, even when the wind direction changes.แกนคอหมุนรับทิศทางลมควบคุมชุดแกนหมุนใบพัด ให้มันหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้กระทั่งเมื่อ มีการเปลี่ยนทิศทางลม All In (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break back[PHRV] เปลี่ยนทิศทางกะทันหัน (กีฬารักบี้)
bring round[PHRV] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนทิศทาง, Syn. fetch round
commutate[VT] เปลี่ยนทิศทาง (ของกระแสไฟฟ้า)
change round[PHRV] เปลี่ยนทิศทาง
chop around[PHRV] เปลี่ยนทิศทาง
chop round[PHRV] เปลี่ยนทิศทาง, Syn. chop around
chop round[PHRV] เปลี่ยนทิศทาง
cut back[PHRV] เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง
diverge from[PHRV] เปลี่ยนทิศทางจาก, See also: เบี่ยงเบนจาก
fetch round[PHRV] เปลี่ยนทิศทางของ, See also: เปลี่ยนแนวทางของ, Syn. bring round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
commutator(คอม'ยะเทเทอะ) n. เครื่องเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า,เครื่อง สับเปลี่ยน,เครื่องแลกเปลี่ยน
fleet(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
jibe(เจบ) {jibed,jibing,jibes} v.,n. (การ) เคลื่อนไปข้างหนึ่ง,เปลี่ยนทิศทาง.
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
veer(เวียร์) vi.,vt. เปลี่ยนทิศทาง,หัน,หันทิศทาง,เห,หวนไปตามลม. n. การเปลี่ยนทิศทาง,การเปลี่ยนตำแหน่ง., See also: veeringly adv.
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
tack(vi) แล่นคดเคี้ยว,เปลี่ยนใบ,เปลี่ยนทิศทางลม
turn(vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ
veer(vi) เปลี่ยนทิศทาง,หันเห

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top