Search result for

เปรี้ยว

(57 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรี้ยว-, *เปรี้ยว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผัดเปรี้ยวหวานหมู 咕咾肉

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (phrase ) short-term frustration for long-term gain

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยว[V] be avant-garde, Syn. ทันสมัย, ก๋ากั่น, Ant. เชย, Example: ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวจริงๆ สงสัยจะมาจากต่างประเทศ, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งตัวทันสมัย
เปรี้ยว[ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
เปรี้ยวปาก[V] crave, Syn. อยาก(รับประทานอาหาร), อยากดื่ม (เหล้า), Example: ฉันเห็นมะม่วงแล้วเปรี้ยวปากทุกครั้ง, Thai definition: รู้สึกคล้ายเปรี้ยวในปากเมื่ออยากกินสิ่งที่เคยกิน
เปรี้ยวจี๊ด[V] be avant-garde, Example: สาวช่างศิลป์ที่นี่เปรี้ยวจี๊ด และมั่นใจในตัวเองสุดๆ, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย
เปรี้ยวจี๊ด[ADJ] avant-garde, Example: คุณย่าของเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวจี๊ดอย่างเธอหรอก, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย
เปรี้ยวจี๊ด[V] very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai definition: มีรสเปรี้ยวจัด
เปรี้ยวหวาน[N] a kind of Thai dish, See also: sweet and sour dish, Syn. ผัดเปรี้ยวหวาน, Example: คุณแม่ของฉันทำเปรี้ยวหวานไก่ได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรี้ยว(เปฺรี้ยว) ว. มีรสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาวเป็นต้น, มีกลิ่นหรือรสอย่างอาหารบูดหรืออาหารเสีย
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
เปรี้ยวปากก. รู้สึกคล้ายเปรี้ยวในปากเมื่ออยากกินสิ่งที่เคยกินมีหมากเป็นต้น.
เปรี้ยวหวานน. ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can already taste it.เปรี้ยวปากเลย Shadow of Malevolence (2008)
Have my share and eat these tangsuyuk too.กินส่วนของพี่ และกินทังซูกุ๊กด้วย ทังซูกุ๊ก (หมูเปรี้ยวหวาน) Episode #1.5 (2008)
He's just bitter because the Springboks were boycotted when he played.เค้าแค่องุ่นเปรี้ยวน่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์โดนต่อต้าน.. ตอนที่เค้ามาร่วมทีม Invictus (2009)
- He's signing Samantha's tits!อึ๋มแฮะ เปรี้ยวเชียว Everyone (2009)
Sweet and sour pork is good too.หมุเปรี้ยวหวานก็ดีเหมือนกัน Episode #1.8 (2009)
Sweet and sour pork...หมุเปรี้ยวหวาน... Episode #1.8 (2009)
I wonder if they have Sour Patch Kids.มีลูกอมเปรี้ยวหวานขายหรือเปล่านะ Pilot (2009)
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)
As she was giving me my sweet-and-sour pork, She said something that really hit home. You're no better than them, noah.หลังจากกินหมูผัดเปรี้ยวหวาน เธอพูดบางอย่างที่โดนใจผม Mash-Up (2009)
Fuck off! Sour is the new "Hot'n Spicy".หุบปากไปน่า รสเปรี้ยวเป็นรสใหม่แน่ "เผ็ดร้อน" Logorama (2009)
I love you.ฉันอยากกินเนื้อหมูที่หวานและเปรี้ยว Our Family Wedding (2010)
Your screeching fang-cushion of a barmaid who's been glamoured so much she can't even remember her own last name knows that no one ever goes down there with so much as a mop and a promise.แม่สาวบาร์เปรี้ยวจี๊ดของคุณ คนที่ช่างมีเสน่ห์เย้ายวน เธอจำไม่ได้แม้แต่ นามสกุลของตัวเอง Everything Is Broken (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรี้ยว[adj.] (prīo) EN: sour ; acid   FR: aigre ; acide ; sur ; suret ; acéteux
เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ[adj.] (prīo-prīo wān-wān) EN: sweet and sour   FR: aigre-doux
เปรี้ยวหวาน[adj.] (prīo-wān) EN: sweet and sour   FR: aigre-doux
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour   

English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour[VI] เปรี้ยว
sourish[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
vinegarish[ADJ] เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour
vinegary[ADJ] เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
tart(adj) เปรี้ยว,แหลม,รสจัด,เผ็ดร้อน,บาดใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
sauer(adj) ที่มีรสเปรี้ยว เช่น Der Apfel ist sehr sauer.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top