Search result for

เปรี้ยง

(24 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรี้ยง-, *เปรี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยง[ADJ] burning, See also: strong, scorching, Syn. จัด, กล้า, แรง, Example: ชาวบ้านพากันมาชุมนุมกลางแดดเปรี้ยง เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม, Thai definition: (แสงแดด) ที่แรงจัด
เปรี้ยง[ADV] clap of thunder, See also: sound of thunder, Example: กระต่ายตัวนั้นมันตกใจกลัวอย่างมากเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาใกล้โพรงที่มันอาศัยอยู่, Thai definition: ลักษณะเสียงดังลั่นอย่างเสียงฟ้าผ่า
เปรี้ยงปร้าง[ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรี้ยง(เปฺรี้ยง) ว. เสียงดังลั่นอย่างเสียงฟ้าผ่า
เปรี้ยงจัด, กล้า, (ใช้แก่แดด) ในคำว่า แดดเปรี้ยง.
เปรี้ยงปร้าง(-ปฺร้าง) ว. โผงผาง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bang.เปรี้ยง The Love Guru (2008)
You swing that big ol' bat. bam!นายเหวี่ยงไม้ออกไป เปรี้ยงAcafellas (2009)
Well, you're talking to the right guy.หมายถึงของที่มันเปรี้ยงป้างน่ะ งั้นถามถูกคนแล้ว Iron Man 2 (2010)
This has been crackling like an electrode ever since I got here.นี่มันเสียงดังเปรี้ยงยังกับฟ้าผ่า ตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ Polly Wants a Crack at Her (2010)
More like baby kicks to the groin.ค่อยๆซัดเปรี้ยงผ่าหมากละไม่ว่า Chuck Versus the Final Exam (2010)
Boom.เปรี้ยง ...A Thousand Words (2010)
He just pulls out a piece and boom!เขาชักปืนออกมาแล้วก็เปรี้ยง Red Sky at Night (2010)
And then boom!แล้วก็ เปรี้ยง Red Sky at Night (2010)
What a move! Crashing open ice hit to Donnelly and he's down.ซัดกันเปรี้ยงกลางลาน ดอนเนลลี่โดนชนล้มเลยครับ Tooth Fairy (2010)
Pow! I'm here.เปรี้ยง นั้นแหละ Transformers: Dark of the Moon (2011)
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย Mother's Day II (2011)
Quinn and Finn are back together in a big way, and soควินน์และฟินน์กลับมาคบกันใหม่ แบบเปรี้ยงกว่าเก่า A Night of Neglect (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
ping(พิง) n. (เสียง) ดังเปรี้ยง,เสียงดังกล่าว, See also: pinger n. เครื่องทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
thud(ธัด) n. เสียงตกดังโครมหรือเปรี้ยง,การทุบที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว vt.,vi. ทุบหรือตีหรือต่อยที่ทำให้เกิดเสียงดัง. -thuddingly adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top