Search result for

เบ่ง

(35 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบ่ง-, *เบ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
เบ่ง[V] flex, Example: นักเพาะกายเบ่งกล้ามเพื่ออวดคณะกรรมการ, Thai definition: ทำให้พองตัวขึ้นหรือขยายตัวออก
เบ่ง[V] flex one's power, Syn. อวดเบ่ง, อวด, Example: นักเลงมีพฤติการณ์เบ่งบารมีราวกับเทวดา, Thai definition: อวดว่ามีอำนาจ, อวดทำเป็นใหญ่
เบ่ง[V] mouth the word, Syn. ตะเบ็ง, Example: เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เบ่งบาน[V] be cheerful, See also: be joyful, be happy, Syn. ชื่นบาน, สดชื่น, Example: รู้สึกว่าวันนี้น้องสาวเบ่งบานเป็นพิเศษ คงจะกำลังมีความรัก, Thai definition: รู้สึกสดชื่นมีความสุข
เบ่งบาน[V] bloom, See also: blossom, Syn. บาน, แย้มบาน, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ขยายกลีบออกไปเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบ่งก. ตะเบ็ง เช่น เบ่งเสียง, พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา เช่น เบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะ เบ่งลูก, ทำให้พองตัวขึ้นหรือขยายตัวออก เช่น อึ่งอ่างเบ่ง เบ่งกล้าม
เบ่งอวดว่ามีอำนาจ, อวดทำเป็นใหญ่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do wish I could help with some of it.ฉันหวังว่าฉันพอจะช่วยเเบ่งเบาได้บ้าง Rebecca (1940)
- What you don't understand is, that if someone loves one flower that grows on one star among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars.- สำคัญสิ สิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือ ถ้าใครสักคนรักดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เบ่งบานอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ในหมู่ดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
One bright, yellow morning, she blossomed.ในแสงทองยามเช้าวันหนึ่ง มันเบ่งบาน The Little Prince (1974)
Get the Mayor off my back so I don't have more of this zoning crap.อย่าให้เทศมนตรีมายุ่งล่ะ ผมจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องเเบ่งเขตอีก Jaws (1975)
On the day I was born, my mama grunted.ตอนฉันเกิดแม่เบ่งสุดขีด Casualties of War (1989)
Push! Push!เบ่ง Wuthering Heights (1992)
Push down. Harder.เบ่ง แรงกว่านี้ Wuthering Heights (1992)
Come on, Cathy.เบ่ง แคทธี Wuthering Heights (1992)
Push, push, push, okay.เบ่ง เบ่ง เบ่ง โอเค Junior (1994)
All right. Now push here. Ready?เอาล่ะ พร้อมรึยัง เบ่งได้เลย Junior (1994)
Push it. Push it.เบ่ง เบ่ง Junior (1994)
I'm ashamed that you came out of my body!ฉันละอาย/ ที่ฉันเบ่งแกออกมา! American History X (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
เบ่งบาน[v.] (beng bān) EN: bloom   
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine

English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom out[PHRV] (ดอกไม้)บาน, See also: เบ่งบาน, Syn. blossom forth
fling one's weight about[IDM] ใช้อำนาจกับคนอื่น, See also: เบ่งกับคนอื่น, Syn. chuck about, hurl about, throw about, toss about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
tenesmusปวดเบ่ง
tension(เทน'เชิน) n. ความตึง,ความตึงเครียด,แรงเบ่งหรือแก๊สหรือไอ,เครื่องยึด,เครื่องดึง., See also: tensional adj., Syn. tightness,tautness

English-Thai: Nontri Dictionary
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด

German-Thai: Longdo Dictionary
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top