Search result for

เบา

(106 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบา-, *เบา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไม่เบา (Idiom ) not ordinary

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบา[ADV] softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
เบา[V] slow down, See also: decelerate, retard, slow up, Example: รถคันหนึ่งคำรามฮึ่มๆ เข้าสู่ตลาด แล้วเบาเครื่องจอดเทียบที่หน้าร้านอาหารที่ดีที่สุดของอำเภอ, Thai definition: ชะลอกำลังเร็วให้ช้าลง
เบา[ADJ] light, Ant. หนัก, Example: บอลลูนเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่ เปลือกสร้างจากวัตถุเบา แต่เหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: สมบัติของสิ่งที่ต้องใช้แรงน้อยเข้าต้าน
เบา[ADJ] soft, See also: gentle, light, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาพูดเสียงเบา เพราะกลัวลูกสาวสะดุ้งตื่น
เบา[V] relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
เบา[N] cushion, See also: pad, mattress, Syn. ฟูก, Example: ชายวัยกลางคนนั่งเอกเขนกอยู่บนเบาะด้านหลังสามล้อรับจ้าง, Thai definition: เครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่ม เช่น เบาะยัดนุ่น เบาะรองนั่ง เบาะสำหรับเด็กนอน
เบาตัว[V] be relaxed, See also: relieve, feel relieved, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาตัว[V] feel relieved, See also: feel light-hearted, feel relaxed, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาบาง[ADV] decreasingly, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: กระแสต้านการยุบสหภาพรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างเบาบาง
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาก. มีน้ำหนักน้อย, ตรงข้ามกับ หนัก
เบาค่อย, ค่อย ๆ, เช่น เสียงเบา เดินเบา ๆ, ทุเลา เช่น ไข้เบาลง, ชะลอกำลังเร็วให้ช้าลง เช่น เบารถ เบาฝีจักร
เบาที่ให้ผลเร็ว เช่น ข้าวเบา.
เบาน. เยี่ยว.
เบาก. ถ่ายปัสสาวะ, เยี่ยว.
เบาความก. ไม่พินิจพิเคราะห์ข้อความให้ถี่ถ้วน, คิดตื้น ๆ, เชื่อง่ายโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน.
เบาตัว, เบาเนื้อเบาตัวก. กระปรี้กระเปร่า, โล่งใจหายอึดอัด.
เบาบางก. น้อยลง เช่น ผลไม้เบาบางลง, ทุเลาลง, บางเบา ก็ว่า.
เบาปัญญาก. หย่อนความคิด, หย่อนสติปัญญา, รู้ไม่เท่าทัน.
เบามือ, เบาไม้เบามือก. ทำเบา ๆ หรือค่อย ๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง เช่น เบามือหน่อย อย่าตีแรงนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diabetes, intermittentเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent diabetesเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, temporaryเบาหวานชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary diabetesเบาหวานชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lipuric diabetesเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, lipuricเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial diabetesเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, artificialเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow diabetesเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, overflowเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cushionsเบา[TU Subject Heading]
Diabetes mellitusเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Insulin-dependentเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependentเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Type 1เบาหวานชนิดที่ 1 [TU Subject Heading]
Diabetes mellitus, Type 2เบาหวานชนิดที่ 2 [TU Subject Heading]
Diabetes, Gestationalเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ [TU Subject Heading]
Acidosis, Lactic, Spontaneousเบาหวานโดยไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Centralเบาจืดจากการขาดเวโซเปรสซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do wish I could help with some of it.ฉันหวังว่าฉันพอจะช่วยเเบ่งเบาได้บ้าง Rebecca (1940)
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา Rebecca (1940)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
- I let it out so it would be lighter.ฉันปล่อยให้มันออกมาเพื่อที่จะ ลูกกลิ้ง มีน้ำหนักเบา ยิงฉันในหัวแม่ ตีนของฉัน How I Won the War (1967)
Get it in the shade. - I thought it would be lighter.ฉันคิดว่ามันจะมีน้ำหนักเบา How I Won the War (1967)
I did, I let the bloody water out to make it lighter.ออกจากน้ำเลือดที่จะทำให้มันมี น้ำหนักเบา How I Won the War (1967)
- beating lightly and adding a little salt and pepper...ตีเบา ๆ จอห์น! จอร์จ? Yellow Submarine (1968)
I don't much care for it.เบา ๆ หน่อย Beneath the Planet of the Apes (1970)
He ate my oar, hooks, and my seat cushions.กินไม้พาย เบ็ด เเล้วก็เบาะรองนั่งผม เขาเล่นงานจนเรือกระจุย... Jaws (1975)
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The pump's in the back seat.ลูกซองอยู่เบาะหลัง Phantasm (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
เบา[adj.] (bao) EN: light   FR: léger ; peu pesant ; allégé
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา[X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
เบา...ลง[v. exp.] (bao ... long) EN: turn … down   
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] เบาหวิว
airy[ADJ] สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
cushion[N] เบา
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
diabetes[N] โรคเบาหวาน, See also: เบาหวาน, Syn. endrocrine disease
dim[ADJ] โง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เบาปัญญา, ไร้สมอง, Syn. unintelligent, Ant. intelligent, smart, bright
featherweight[ADJ] เบา, See also: ไม่สำคัญ, เกี่ยวกับพิกัดนักมวยรุ่นเบา
hassock[N] เบาะรองเข่า
thin out[IDM] น้อยลง, See also: เบาบาง
light[ADJ] เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน), Syn. soft, gentle, Ant. heavy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
軽い[かるい, karui] (adj) เบา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
控え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง
座布団[zabuton] เบาะรองนั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
leichtเบา
zart(adj) บางเบา (ผ้า), See also: dünn
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
schmeißen(vt) |schmeißt, schmiss, hat geschmissen| ตีตบเบาๆ อัด ทุบ

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top