Search result for

เนื้องอก

(60 entries)
(0.2608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้องอก-, *เนื้องอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้องอก[N] tumor, See also: neoplasm, morbid growth, Syn. ก้อนเนื้องอก, Example: หมอตรวจพบเนื้องอกในสมองของเขา, Count unit: ก้อน, Thai definition: เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้องอกน. เนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปรกติ อาจเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง หรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น เช่นเชื้อโรค ก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neoplasmเนื้องอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neoplasmเนื้องอก [มีความหมายเหมือนกับ tumor ๒; tumour ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onc(o)-; -omaเนื้องอก, มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onc(o)-; -omaเนื้องอก, มะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteomaเนื้องอกกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteofibromaเนื้องอกกระดูกปนเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteodermia; osteoma cutisเนื้องอกกระดูกในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoma cutis; osteodermiaเนื้องอกกระดูกในหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoma, uterineเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tumorเนื้องอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bile duct neoplasmsเนื้องอกท่อน้ำดี [TU Subject Heading]
Bladder neoplasmsเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bone neoplasmsเนื้องอกกระดูก [TU Subject Heading]
Brain neoplasmsเนื้องอกสมอง [TU Subject Heading]
Breast neoplasmsเนื้องอกเต้านม [TU Subject Heading]
Carcinoid tumorเนื้องอกชนิดคาร์ซินอยด์ [TU Subject Heading]
Colonic neoplasmsเนื้องอกลำไส้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Colorectal neoplasmsเนื้องอกลำไส้ [TU Subject Heading]
Ear neoplasmsเนื้องอกหู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, there are little pupps of seven Different colours in these tumours.ใช่ มีตุ่มที่มีเจ็ดสีแตกต่างกันในเนื้องอกของฉัน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
To begin tonight's communion,... ..Chloe would like to say a few words.คุณก้าวเข้าไปในถ้ำ และเริ่มออกเดิน ถ้าผมมีฝีหรือเนื้องอก.. Fight Club (1999)
Yeah. The treatments shrunk the tumor 20 percent.เนื้องอกมีขนาดเล็กลง 20 % The Day After Tomorrow (2004)
Cystic fibrosis. Civil war in Africa.ทั้งซีสต์ ทั้งเนื้องอก สงครามกลางเมืองในแอฟริกา I Heart Huckabees (2004)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง Saw III (2006)
For a tumor like this, he needs steroids, Prednisone.สำหรับอาการเนื้องอกอย่างนี้ เขาต้องใช้ สเตียรอยด์ Prednisones Saw III (2006)
I can't afford that.เราจะหาหมอที่ดีที่สุดในโลก\แล้วก็ผ่าตัดเอาเนื้องอกของแกออก Yeolliji (2006)
Name's Robert Fresco, an oncologist at UCLA medical center.ชื่อ โรเบิร์ต เฟรสโก้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ยูซีแอลเอ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
- The oncologist. - Mmh.ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
or a recently diagnosed tumor.หรือเรื่องเนื้องอกที่เพิ่งตรวจพบ Now You Know (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้องอก[n.] (neūa-ngøk) EN: tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth   FR: tumeur [f] ; polype [m] ; néoplasme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benign[N] เนื้องอก (ไม่อันตราย)
fibroid[N] เนื้องอกซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและกล้ามเนื้อเรียบ
melanoma[N] เนื้องอกชนิดหนึ่ง, Syn. cancer
neoplasm[N] ก้อนเนื้องอก, See also: เนื้องอก
guber[SL] เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)
tumor[N] เนื้องอก, Syn. cyst, neoplasm
tumour[N] เนื้องอก, Syn. cyst
warble[N] เนื้องอกซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเล็กและแข็งบนหลังม้า โค หรือกระบือ
wen[N] เนื้องอกบนผิวหนัง (โดยเฉพาะที่หนังศีรษะหรือใบหน้า), See also: ถุงไขมันบนผิวหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
adenoma(แอดดิโน' มะ) n., (pl. -mas, mata) เนื้องอกจากต่อมหรือส่วนที่คล้ายต่อม -adenomatous adj.
angioma(แอนจิโอ' มะ) n., (pl. -mas, -mata) n. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลอดโลหิต หรือหลอดน้ำเหลือง. -angiospermous adj. (a flowering plant)
carunclen. ส่วนยื่นของเนื้อเยื่อ,หงอน,หงอนไก่,เนื้องอก, See also: caruncular adj. ดูcaruncle carunculous adj. ดูcaruncle
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
excrescence(เอคซฺเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ,การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ,เนื้องอก,ส่วนงอก
fibroman. เนื้องอกที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใย
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions

English-Thai: Nontri Dictionary
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
tumour(n) การบวม,โรคเนื้องอก,เนื้อโปน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก
腫瘍[しゅよう, shuyou] (n) เนื้องอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top