Search result for

เนิ่น

(20 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนิ่น-, *เนิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนิ่น[ADV] early, See also: as soon as possible, at an early date, ahead of time, Example: ผู้ที่เริ่มเป็นมะเร็งที่เต้านมถ้าได้รับการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ ก็อาจสามารถตัดส่วนที่เป็นมะเร็งออกก่อนที่จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ได้, Thai definition: ก่อนหน้าหรือก่อนเวลานานๆ
เนิ่นนาน[ADV] long time, See also: lengthy period of time, Syn. นานมาก, Ant. ชั่วครู่, แป๊บเดียว, Example: หญิงสาวถามขึ้นหลังจากจ้องมองบ้านพักตากอากาศอยู่เนิ่นนาน, Thai definition: ช้านานมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนิ่น, เนิ่นว. ก่อนหน้าหรือก่อนเวลานาน ๆ เช่น แหมวันนี้มาแต่เนิ่นเชียว มาแต่เนิ่น ๆ ทำแต่เนิ่น ๆ.
เนิ่นนานว. ช้านานมาแล้ว เช่น ในเวลาเนิ่นนานมาแล้ว, นานมาก เช่น อย่าให้เนิ่นนานนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wish I'd learnt this valuable lesson earlier.ฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียนรู้ คุณค่าของบทเรียนแต่เนิ่นๆ Lucky Thirteen (2008)
I say she's gonna meet the mom and bolt.ฉันบอกว่าเธอน่าจะพบกับแม่จริงๆและตรวจสอบ ฉันจะไปหาแต่เนิ่นๆ Joy (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
Something I should've told you a long, long time ago...บางอย่างที่ฉันควรบอกท่าน เนิ่นนานก่อนหน้านั้น.. The Secret of Moonacre (2008)
Since the dawn of time storytellers have enchanted audiences with their words.เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว... นักเล่าเรื่องทั้งหลายจะสะกดผู้ฟัง ด้วยถ้อยคำของพวกเขา Inkheart (2008)
Over 2,000 years.เนิ่นนานมากว่าสองพันปี The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I could have pulled the troops out of Vietnam early, and very possibly, I would have won some Scandinavian peace prize into the bargain.ผมควรถอนทหารออกจากเวียดนาม เสียแต่เนิ่นๆ และดูเหมือนว่าเป็นไปได้ ผมควรได้ชัยชนะ ได้รางวัลสันติภาพจากกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวียนบ้างในการเจรจาต่อรอง Frost/Nixon (2008)
Early, I mean, and you know, make sure that the hotel's OK and find good restaurants in case anyone wants to relax.แต่เนิ่นๆ,ฉันหมายถึง คุณก็รู้,เพื่อให้มั่นใจว่า โรงแรมโอเคแล้วก็หา ร้านอาหารดีๆเผื่อว่า ทุกคนอยากจะพักผ่อน ไม่ใช่ว่าฉันจงใจนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I mean, who knows how long that's gonna last for?ชั้นหมาถึง ใครจะไปรู้ว่าเรื่องพวกนี้จะเนิ่นนานแค่ไหน? You've Got Yale! (2009)
Damn it, Brick, you've gotta tell me these things earlier.บ้าแท้บริค ของแบบนี้ต้องบอกแต่เนิ่นๆ Pilot (2009)
I've been waiting quite a long time for this.ผมรอคอยมาอย่างเนิ่นนาน เพื่อจังหวะเวลานี้ A New Day in the Old Town (2009)
"but, o, methinks, how slow this old moon wanes!"แต่ทว่าข้ามาครุ่นคิดแล้ว มันช่างเนิ่นนานเสียยิ่งนัก ในยามย่ำค่ำเดือนแรม! Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
เนิ่น[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time   FR: dès que possible

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-time[ADJ] ยาวนาน, See also: เนิ่นนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top