Search result for

เนรเทศ

(51 entries)
(0.0363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนรเทศ-, *เนรเทศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนรเทศ [V] exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนรเทศ(-ระเทด) ก. บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน
เนรเทศขับคนต่างด้าวให้ออกไปนอกราชอาณาจักร
เนรเทศโดยปริยายหมายถึง การออกจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่เดิมด้วยความสมัครใจ เช่น เนรเทศตัวเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deportเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exileเนรเทศ (กริยา) การเนรเทศ (นาม) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
Then she'll have us banished--or beheaded!เมื่อถึงตอนนั้น หล่อนจะเนรเทศเรา หรือไม่ ตัดหัว Aladdin (1992)
Go ahead. Disqualify me, banish me.ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย Cool Runnings (1993)
- Haoa's Daughter? ! The canoe builder?ลูกสาวของฮัวอัวรึ ผู้สร้างเรือแคนูที่ข้าเนรเทศนั่นรึ Rapa Nui (1994)
The horizon and never returned. Got me banished here. I'm not like him.มุ่งไปสู่ขอบฟ้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีก ทำให้ข้าเนรเทศมาอยู่นี่ Rapa Nui (1994)
"Exiled to Hicksville.""ถูกเนรเทศไปฮิกสวิล" Wild Reeds (1994)
If Section 6 manages to catch the bastard, then all they can really do about it is deport him.ถ้าแผนก 6 คิดที่จะจับล่ะก็, พวกเขาจะต้องเนรเทศหมอนั่นได้แน่ Ghost in the Shell (1995)
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ Ghost in the Shell (1995)
It was the MOFA that wanted an excuse to deport Malles when that ghost-hacking incident happened with the Minister's interpreter.กระทรวงฯ ต้องการที่จะเนรเทศมาเลซ – แล้วดันเกิดการเจาะข้อมูลขึ้นพร้อมกับการมาของเขา. Ghost in the Shell (1995)
You think you can banish the great Rasputin?พระองค์คิดว่าจะเนรเทศ รัสปูตินผู้ยิ่งใหญ่ได้รึ? Anastasia (1997)
- Morgan wanted to get you a "T" pass.มอร์แกนมันอยากเนรเทศนาย Good Will Hunting (1997)
If so, we will arrange a pardon for her signed by the President of the United States.ถ้าทำได้ เราจะขอประธานาธิบดี อภัยโทษให้เธอโดยไม่ถูกเนรเทศ The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize   FR: bannir ; exiler ; déporter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banish    [VT] เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banish from    [PHRV] เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
deport    [VT] เนรเทศออกจากประเทศ, Syn. comport, disport
exile    [VT] เนรเทศ, See also: ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. banish, expatriate, ostracize
ostracise    [VT] เนรเทศ, See also: ขับไล่, ไม่ยอมรับ, ไม่พูดคุย, ไม่พบปะ, Syn. banish, boycott, blacklist
ostracize    [VT] ขับไล่, See also: เนรเทศ, ไม่ยอมรับ, Syn. expel, banish, oust, Ant. admit, receive
proscribe    [VT] เนรเทศ, See also: ห้าม (ตามกฎหมาย), Syn. banish, exile, outlaw, forbid
relegate    [VT] ขับไล่, See also: เนรเทศ, ผลักไส, Syn. banish, deport, expel
repatriate    [VT] ส่งคนกลับประเทศ, See also: เนรเทศกลับ, ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม, Syn. return, turn back
relegate to    [PHRV] เนรเทศไปยัง, See also: ขับไล่ไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
exile(เอก'ไซลฺ) {exiled,exiling,exiles} n. การเนรเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ vt. เนรเทศ,ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. expatriation
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish
ostracise(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
exile(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่ออก,ผู้ถูกเนรเทศ
exile(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ไล่ออก
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
self-exile[เซลฟ เอ็กซไซล] (vt) เนรเทศตัวเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top