Search result for

เท่าไหร่

(28 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่าไหร่-, *เท่าไหร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่[QUES] how much, See also: how many, Syn. เท่าใด, เท่าไร
เท่าไหร่[QUES] how much, Syn. เท่าใด, Example: ฉันต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่, Thai definition: เป็นคำถามเพื่อต้องการทราบว่าจำนวนว่ามากน้อยเท่าใด
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
My father--not too big on showing emotion.พ่อชั้น... ไม่ค่อยจำมาแชร์ความรู้สึกกันเท่าไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Hey. how old is that guy?เฮ้ เขาอายุเท่าไหร่หน่ะ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Without it, I'm not sure how long we'd last.ถ้าไม่มีมัน ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไหร่ Pret-a-Poor-J (2008)
It's actually here, and I wouldn't normally go,- มันถูกจัดที่นี่ และฉันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่หรอก There Might be Blood (2008)
Looks like you got nailed, just not in the way you wanted.ดูเหมือนว่าเอได้คู่ควงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะ There Might be Blood (2008)
Um, honestly, I hate being the center of attention,จริงๆแล้ว ไม่ชอบเป็นจุดสนใขซักเท่าไหร่ There Might be Blood (2008)
How many pastries exactly?มีเท่าไหร่ละขนมที่ว่า? There Might be Blood (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
I'm not giving you any more of my stuff.ฉันไม่ได้อุปกรณ์นายไปมากเท่าไหร่ Adverse Events (2008)
How long you plan on keeping me from going home?อีกนานเท่าไหร่ที่คุณจะให้ผมกลับบ้าน Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่าไหร่[X] (thaorai) EN: how much ? ; how many ?   FR: combien ?

German-Thai: Longdo Dictionary
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,
sich an die Arbeit machenเริ่มทำงาน เช่น Je früher ich mich an die Arbeit machst, desto eher bin ich fertig. ยิ่งฉันเริ่มทำงานเร็วเท่าไหร่ ฉันก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น , See also: S. anfangen zu arbeiten,
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

French-Thai: Longdo Dictionary
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top