Search result for

เทียน

(73 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียน-, *เทียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียน[N] candle, Example: ที่ศาลเจ้ามีคนมาจุดธูปเทียนจุดประทัดอยู่เป็นประจำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
เทียนอบ[N] fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats, See also: fragrant candle, Count unit: เล่ม, วง, อัน, Thai definition: เทียนที่มีส่วนผสมของสิ่งที่มีกลิ่นหอม จุดใช้ควันอบขนมเป็นต้น
เทียนไข[N] candle, See also: tallow candle, Example: การใช้เทียนไขเผาไหม้ลงไปหมายบอกเวลา มีใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ทำด้วยไขสัตว์
เทียนชัย[N] auspicious candle
เทียนรุ่ง[N] candle used in temple during all might of sixth lunar month, See also: large candle to be lighted during Lent night, Count unit: เล่ม, ต้น, Thai definition: เทียนที่จุดในพระอุโบสถในวันวิสาขบูชาเป็นต้น มีขนาดใหญ่พอจุดอยู่ได้ตลอดคืน
เทียนพรรษา[N] big candle used in the temple during the raining season, See also: large candle, Count unit: ต้น, Thai definition: เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์บูชาพระตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา
เทียนขี้ผึ้ง[N] beeswax candle, See also: candle, beeswax taper, wax candle, wax taper

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียนน. เครื่องตามไฟที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง, ลักษณนามว่า เล่ม.
เทียน ๒, เทียนบ้านน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina L. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบน้ำ ดอกมีสีต่าง ๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง, เทียนดอก ก็เรียก.
เทียนน. ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง ๕ ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง ๗ เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง ๙ เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย และยังมีเทียนพิเศษอีกหลายชนิด เช่น เทียนลวด เทียนขม เทียนแกลบ.
เทียนดู เต่าเหลือง ที่ เต่า ๑.
เทียนกลเม็ด(-กนละเม็ด) น. เทียนชนิดหนึ่ง ซึ่งตามประเพณีเดิมจุดตั้งแต่วันเกิดมาและเลี้ยงไฟต่อกันไว้จนถึงวันตาย เมื่อถึงวันเผาก็ใช้ไฟนั้นเผา.
เทียนกิ่งน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lawsonia inermis L. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีขาวหรือแดง ผลกลม สุกสีนํ้าตาล ใบใช้ย้อมผม ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ ได้สีแดงนํ้าตาล, อีสานเรียก กาว.
เทียนขมน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Foeniculum piperitum C. Presl ในวงศ์ Umbelliferae.
เทียนขาวน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Cuminum cyminum L. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้, ยี่หร่า ก็เรียก.
เทียนข้าวเปลือกน. ชื่อเรียกผลแก่แห้งของไม้ล้มลุกชนิด Foeniculum vulgare Mill. var. dulce Batt. et Trab. ในวงศ์ Umbelliferae ใช้เป็นเครื่องเทศได้, ยี่หร่าหวาน ก็เรียก.
เทียนชนวนน. เทียนที่จุดไว้เพื่อใช้จุดต่อธูปเทียนอื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Candlesเทียน [TU Subject Heading]
Impateins balsamina Linn.เทียนบ้าน (ดอกไม้) [TU Subject Heading]
Candlesเทียนไข [การแพทย์]
Cuminเทียนขาว [การแพทย์]
Impatiens Balsminaเทียน [การแพทย์]
Lawsonia Inermisเทียนกิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, she wants to know if I have candles.อืมม เธออยากรู้ว่าถ้าฉันมีเทียน Pret-a-Poor-J (2008)
O2 sats are coming up. Candles in the cake.ระัดับออกซิเจนกลับมาคงที่ เทียนอยู่ในเค๊ก Pilot (2008)
Get the candle.ดับเทียนด้วย The Moment of Truth (2008)
So we wouldn't run out, we would spare the candles.เราจึงต้องเก็บเทียนสำรองไว้ไม่ให้ขาด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Scented candle?- เทียนหอม \ Superhero Movie (2008)
I lit a lot of these candles. Great. - All clear.ฉันจุดเทียนทั้งหมดเอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Yeah, we'll get some candles, some Sade of course.-ช่าย แน่นอนมีเทียนนิดหน่อย แชมเปญเล็กน้อย Marley & Me (2008)
And I'm not scared Light my candles#และฉันไม่เคยเกรงกลัว# #จุดไฟที่เทียนของฉัน# Marley & Me (2008)
A new customer, a Chinese gentleman, very grateful that I'd repaired his car, dirty spark plugs, nothing really, gave me this perfume for my wife and I, not having one, thought of you.ลูกค้าคนใหม่สุภาพบุรุษชาวจีน ดีใจมากที่ได้ซ่อมรถให้เขา แค่ปลั๊กหัวเทียนสกปรกไม่มีอะไรเลยจริงๆ เขาให้น้ำหอมผมมาสำหรับภรรยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There's even a candle.แม้แต่เทียนก็ด้วย Ponyo (2008)
Ponyo, we need a new candle.ปองโย่! เราต้องใช้เทียนเล่มใหม่แล้วล่ะ Ponyo (2008)
Ponyo, enlarge this too.ปองโย่ ขยายเทียนให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะ Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียน[n.] (thīen) EN: candle   FR: bougie [f[ ; chandelle [f]
เทียนกิ่ง [n.] (thīenking) EN: Henna tree ; Mignonotte tree   
เทียนขี้ผึ้ง[n. exp.] (thīen khīpheung) EN: wax candle ; beeswax candle   
เทียนชนวน[n. exp.] (thīen chanūan) EN: fuse for firing an explosive charge   
เทียนชัย[n. exp.] (thīen chai) EN: auspicious candle   
เทียนทอง [n. exp.] (thīen thøng) EN: ?   FR: ?
เทียนทองคำ [n. exp.] (thīen thøngkham) EN: ?   FR: ?
เทียนพรรษา[n. exp.] (thīen Phansā) EN: Lent candle ; large candle   
เทียนรุ่ง[n. exp.] (thīen rung) EN: candle used in temple during all might of sixth lunar month ; large candle to be lighted during Lent night   
เทียนหยด [n. exp.] (thīen yot) EN: Duranta ; Golden dew drop ; Sky flower ; Pigeon berry   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candle[N] เทียน
taper[N] เทียนขนาดเล็ก, See also: เทียนที่ด้านบนเรียวเล็กกว่าด้านล่าง, Syn. candle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
atlantean(แอทแลน'เทียน) adj. เกี่ยวกับเทพเจ้า Atlas หรือเกาะ Atlantis
candelabrum(แคนดะลา'บรัม) n. เชิงเทียนหลายกิ่ง
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
candlelightn. แสงสว่างจากเทียนไข,สายัณห์
candlepowern. กำลังสว่างของแสงเทียน
candlestickn. เชิงเทียน
candlewickn. ไส้เทียน
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
chandlery(แชนดฺ'เลอรี) n. ห้องเก็บเทียนไข (หรือสบู่) ,โกดังเก็บเทียนไข (หรือสบู่)

English-Thai: Nontri Dictionary
candle(n) เทียน
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ
candlepower(n) กำลังเทียน,แรงเทียน
candlestick(n) เชิงเทียน
candlewick(n) ไส้เทียน
chandler(n) คนขายเทียน,คนขายของชำ
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
sconce(n) เชิงเทียนบนกำแพง
taper(n) เทียนไข,ไส้เทียนจุดกล้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds

German-Thai: Longdo Dictionary
Kerze(n) |die, pl. Kerzen| เทียนไข
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
zünden(vt) |zündete, hat gezündet| จุด , จุดไฟ เช่น Frank zündet schon wieder eine neue Zigarette. = ฟรังค์จุดบุหรี่มวนใหม่อีกตัวแล้ว, eine Kerze zünden จุดเทียน, See also: S. feuern

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top