Search result for

เต็มไปด้วย

(54 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มไปด้วย-, *เต็มไปด้วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มไปด้วย[V] be full of, See also: be permeated with, be filled with, Example: โรงงานในอนาคตคงจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสารพัดตามที่มนุษย์ต้องการ, Thai definition: เกลื่อนไปด้วย, เพียบพร้อมไปด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโกรงเต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม, เช่น ลูกเมียแปรไปเป็นอื่นตื่นตะโกรง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
"FO," full of.FO คือ เต็มไปด้วย The Itch (2008)
Well, it certainly proves you've never thought about House that way.แน่ละมันเต็มไปด้วยบททดสอบ คุณไม่เคยคิดกับเฮาส์แบบนี้ The Itch (2008)
The whole thing's bloody.ทุกๆส่วนเต็มไปด้วยเลือด The Itch (2008)
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostagesอีกแล้ว.. แผนอันเฉลียวฉลาดของคุณ รวมถึงห้องที่เต็มไปด้วยตัวประกัน Last Resort (2008)
- Her hands and feet were full of tracks.- มือกับเท้าของเธอเต็มไปด้วยรอยเข็ม Pilot (2008)
Sand. And you say the well is full of it?ทรายรึ และเจ้าพูดว่าบ่อน้ำเต็มไปด้วยทรายรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
It is unprotected and treating over 60,000 wounded clones.ไร้ซึ่งการป้องกัน และเต็มไปด้วยพวกโคลนส์ที่บาดเจ็บกว่า 60,000 คน Shadow of Malevolence (2008)
If Gaius is right, believe me, the city will be wiped out.ถ้าไกอัสถูก เชื่อพ่อสิ เมืองนี้ต้องเต็มไปด้วยคนตาย The Mark of Nimueh (2008)
The Questing Beast carries that power.อสูรกายปริศนานั่นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ Le Morte d'Arthur (2008)
And you can see the bleachers are full of excited fansและคุณจะเห็นว่า อัฒจรรย์นั้นเต็มไปด้วยแฟนๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūay) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with   
เต็มไปด้วย[adj.] (tem pai dūay) EN: loaded ; full of   FR: plein de ; rempli de

English-Thai: Longdo Dictionary
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alight[ADJ] เต็มไปด้วยพลัง
alive[ADJ] เต็มไปด้วย
artful[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty
abound with[PHRV] เต็มไปด้วย, Syn. abound in, swarm with, teem with
alive with[IDM] เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
bloody[ADJ] เต็มไปด้วยเลือด
bright-eyed[ADJ] เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
bathe in[PHRV] เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ), See also: เอ่อล้นด้วย
be riddled with[PHRV] เต็มไปด้วย
be stuffed up[PHRV] ทำให้หนาวเย็น, See also: เต็มไปด้วยความเย็น, Syn. bung up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
aswarm(แอสวอม') adj. เต็มไปด้วย
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
bony(โบ'นี) adj. คล้ายกระดูก,เกี่ยวกับกระดูก,เต็มไปด้วยกระดูก,มีกระดูกใหญ่, See also: boniness n., Syn. lean
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
foamy(adj) เต็มไปด้วยฟอง,เป็นฟอง,คล้ายฟอง
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
fraught(adj) เต็มไปด้วย
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
gory(adj) เต็มไปด้วยเลือด,อาบเลือด,นองเลือด,เปื้อนเลือด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: เต็มไปด้วย English: to prosper

German-Thai: Longdo Dictionary
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top