Search result for

เต็ม

(102 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็ม-, *เต็ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ม[V] full, See also: be flooded with, be glutted with, Syn. ดาษดื่น, Example: เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีพวกมิจฉาชีพเต็มเมือง, Thai definition: มีอยู่ทั่วไป
เต็ม[V] be full, See also: be filled with, be replete with, be fraught with, Syn. เปี่ยม, Example: คืนวันลอยกระทง ไม่ว่าที่ไหนน้ำก็เต็มตลิ่งไปหมด
เต็ม[V] be full, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: คราใดที่เขาทำผิด เขามักพูดไม่เต็มเสียง
เต็ม[V] be filled with, See also: be filled, Ant. ว่าง, พร่อง, Example: คนงานช่วยกันกรอกนำผลไม้ใส่ขวดจนเต็มหมดทุกขวด, Thai definition: มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่มีที่ว่าง ไม่พร่อง
เต็ม[ADJ] full, Example: นี่ขนาดเดินทางมาสองวันเต็มๆ โดยไม่แวะพักที่ไหนเลย ลูกชายของเขายังดูสดชื่นร่าเริง
เต็ม[ADV] fully, Example: เขามีใจให้เราเต็มๆ
เต็มตา[ADV] soundly, See also: sufficiently, satiatedly, fully, Syn. สนิท, เต็มที่, Example: คุณพ่อเพิ่งจะนอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น, Thai definition: นอนอิ่ม
เต็มตา[ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
เต็มทน[ADV] very, See also: fully, utterly, exceedingly, badly, extremely, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มที, เต็มประดา, Example: ผมเบื่อพวกแก่วัดเหล่านี้เต็มทน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับสูงมากจนอาจส่งผลต่อไป
เต็มที[ADV] awfully, See also: extremely, very, Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน, Example: แรงต้านจากกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเต็มที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มว. มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่มีที่ว่าง, ไม่พร่อง, เช่น นํ้าเต็มโอ่ง คนเต็ม
เต็มดาษดื่น, มีอยู่ทั่วไป, เช่น เต็มบ้านเต็มเมือง เต็มตลาด
เต็มเปี่ยม เช่น เต็มฝั่ง เต็มตลิ่ง
เต็มสุดขีด, เต็มที่, เช่น ตะโกนเต็มเสียง วิ่งเต็มฝีเท้า
เต็มถ้าใช้ประกอบหน้ากริยา หมายความว่า แทบไม่ไหว เช่น เต็มกิน เต็มทน เต็มสู้.
เต็มคราบว. เต็มแทบจะล้นกระเพาะ (ใช้แก่กริยากินหรืออิ่ม).
เต็มตัวว. สุดกำลัง, เต็มฝีจักร, เช่น เรือรบเดินหน้าเต็มตัว เดินเครื่องเต็มตัว
เต็มตัวเต็มที่ เช่น เป็นหนุ่มเต็มตัว เป็นสาวเต็มตัว
เต็มตัวทั้งตัว เช่น ถ่ายรูปเต็มตัว, ทั่วตัว เช่น ผื่นขึ้นเต็มตัว.
เต็มตาว. ใช้แก่กริยานอน หมายความว่า นอนอิ่ม เช่น นอนเต็มตา, ใช้แก่กริยาเห็น หมายความว่า เห็นชัด, เห็นอยู่ต่อหน้า, เช่น เห็นเต็มตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carloadเต็มคันรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full screenเต็มจอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full screenเต็มจอภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of recordเต็มตามสำนวนความ (ใช้แก่ข้อความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenaryเต็มที่, บริบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discreteเต็มหน่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full Timeเต็มเวลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
It sounds like she put a lot of work into it.ดูเหมือนว่า น้องนาย เต็มที่กับมันมากๆ There Might be Blood (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
There's a hell of a lot of blood, but no bodies.มีแต่เลือดเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไม่มีศพ Dead Space: Downfall (2008)
Get full mags in those weapons.ขนกระสุนไปให้เต็มอัตรา Dead Space: Downfall (2008)
You think he'll be working harder for you?คุณคิดหรือว่าเค้ายังคงจะทำงานให้คุณเต็มที่ Adverse Events (2008)
The baby's lungs are underdeveloped.ปอดเด็กพัฒนาไม่เต็มที่ Joy (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
We've got a whole hospital full of patients.เรามีโรงพยาบาล ที่มีคนไข้เต็มไปหมด The Itch (2008)
"FO," full of.FO คือ เต็มไปด้วย The Itch (2008)
Well, it certainly proves you've never thought about House that way.แน่ละมันเต็มไปด้วยบททดสอบ คุณไม่เคยคิดกับเฮาส์แบบนี้ The Itch (2008)
The whole thing's bloody.ทุกๆส่วนเต็มไปด้วยเลือด The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็ม[adj.] (tem) EN: filled up ; full ; complete   FR: plein ; rempli
เต็ม[adj.] (tem) EN: unabbreviated   
เต็ม[adv.] (tem) FR: intégralement
เต็ม[adv.] (tem-tem) EN: full ; solid   
เต็ม[adv.] (tem-tem) EN: fully ; solidly ; in full ; completely   
เต็มถัง[n. exp.] (tem thang) FR: le plein
เต็มทั่ว[v.] (temthūa) FR: infester ; pulluler
เต็มที[adj.] (temthī) EN: all-out   FR: parfait ; accompli ; achevé ; entier ; vigoureux ; total
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very   FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
flat out(adj adv colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
acceptant[ADJ] เต็มใจรับ, Syn. receptive
alight[ADJ] เต็มไปด้วยพลัง
alive[ADJ] เต็มไปด้วย
allover[ADV] เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
allover[ADJ] เต็มไปหมด, See also: ทั่วไปหมด
artful[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty
abound with[PHRV] เต็มไปด้วย, Syn. abound in, swarm with, teem with
alive with[IDM] เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
at full stretch[IDM] เต็มแรง, See also: สุดแรง, เต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum

English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
ashy(adj) เต็มไปด้วยขี้เถ้า
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
bottleful(adj) เต็มขวด
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง
carload(n) เต็มรถ
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
complement(n) องค์ประกอบ,ส่วนเติมเต็ม,เครื่องประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be prepared to (phrase ) เต็มใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
存分[ぞんぶん, zonbun] (adj adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: เต็มไปด้วย English: to prosper
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full

German-Thai: Longdo Dictionary
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll
voll(adj) เต็ม
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ
gern(adj adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,

French-Thai: Longdo Dictionary
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top