Search result for

เซ่อ

(44 entries)
(0.2141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซ่อ-, *เซ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซ่อ[ADV] dumbly, See also: blankly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Example: เจ้าจงรีบกลับไปหาแม่เจ้าเถิด อย่ายืนเซ่อตัวสั่นอยู่อย่างนี้
เซ่อ[V] be stupid, See also: be clumsy, be silly, fool, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, Example: เด็กบ้านนอกอาจเซ่อไปบ้างในสายตาของชาวกรุง แต่พวกเขาก็น่ารักดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซ่อว. เขลาเพราะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน, ไม่เห็นหรือไม่เข้าใจสิ่งที่น่าจะเห็นหรือน่าจะเข้าใจ เช่น ตาเซ่อ, งง เช่น ฟังเขาพูดจนเซ่อไปเลย.
เซ่อซ่าก. เข้าไปอย่างผิดกาลเทศะเพราะเผลอหรือไม่รู้ เช่น เขาเดินเซ่อซ่าเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิง, เร่อร่า, เล่อล่า, กะเร่อกะร่า หรือ กะเล่อกะล่า ก็ว่า.
เร่อเซ่อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not fighting this war for them.หรือประเภทของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไอ้โง่ของพวกเขา ตอนนี้แล้วคนแรกที่จะมองเซ่อ How I Won the War (1967)
Jeez, where'd ya dig this bozo up?พับผ่า ท่านไปขุดไอ้เซ่อนี่มาจากไหน? Aladdin (1992)
Shut up, you little grub.หุบปาก เจ้าเซ่อ James and the Giant Peach (1996)
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Bruiser, it's so exciting! Look! Harvard!บรู้ยเซ่อร์ ดูซิ มันน่าตื่นเต้นจัง ฮาวาล์ด Legally Blonde (2001)
- Come on, Bruiser. Check her out.นี่ไม่ใช่ LA นะ เร็วเข้า บรู๊ยเซ่อร์ Legally Blonde (2001)
- Get the hell going!-ทำเซ่ออยู่ได้ ไปได้แล้ว My Tutor Friend (2003)
Tell princess Fiona her husband Sir Shrek is here to see her!หยุด! ไปบอกเจ้าหญิง ว่าสามีของเธอ เซ่อ ชเร็ค มาที่นี่เพื่อพบเธอ! Shrek 2 (2004)
If you stay here with these jerks, you'll end up being a loser too.ถ้านายยังอยู่กับพวกเซ่อพวกนี้ นายจะกลายเป็นพวกขี้แพ้ไปด้วย Spin Kick (2004)
You idiot!ไอ้เซ่อSpin Kick (2004)
I'm not asking you to be interested in me. You jerk!ฉันก็ไม่ได้ขอให้เธอมาสนใจฉันนะ นายเซ่อSpin Kick (2004)
- Come out, you jerk. - Nuna, enjoy the pizza...-ออกไป ยัยเซ่อ พี่, กินนี่สิ่ Romance of Their Own (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่อ[adj.] (soē) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish   FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
เซ่อเบ้อ[X] (soēboē) FR: crétin ; abruti

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullible[ADJ] โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday
hick[ADJ] (คน) บ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เซ่อซ่า (คำไม่เป็นทางการ)
softheaded[ADJ] เซ่อ, See also: โง่, ทึ่ม, Syn. stupid, foolish
soggy[ADJ] ทึ่ม, See also: เซ่อ, Syn. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า,คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
gaby(เก'บี) n. คนเซ่อซ่า,คนทึ่ม,คนโง่
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top