Search result for

เชื้อเพลิง

(53 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อเพลิง-, *เชื้อเพลิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อเพลิง[N] fuel, Example: แกลบที่นำมาอัดเป็นแผ่น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื้อเพลิงน. สิ่งที่ทำให้ไฟติดง่าย
เชื้อเพลิงสิ่งที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuelเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biomass fuelเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetable oils as fuelเชื้อเพลิงน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid fuelเชื้อเพลิงเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodieselเชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตมาจากน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ (100% ไบโอดีเซล) เรียกว่า Neat Biodiesel ใช้เติมในรถยนต์เหมือนน้ำมันดีเซลได้ แต่ยังไม่มีสถานีบริการ ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับดีเซลมากจึงใช้แทนดีเซลได้ โดยปรับแต่งเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องปรับแต่งเลย ให้การเผาไหม้ที่สะอาดกว่า ไอเสียมีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้เพราะออกซิเจนในไบโอดีเซลให้การสันดาปที่ดีกว่าดีเซล จึงมีคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า และเนื่องจากไม่มีกำมะถันในไบโอดีเซลจึงไม่มีปัญหาสารซัลเฟต นอกจากนี้ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสียได้ง่าย ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี จากการศึกษาปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตยังสูงกว่าดีเซลประมาณ 1-2 เท่า [ปิโตรเลี่ยม]
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Nuclear fuelเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, เชื้อเพลิง [นิวเคลียร์]
MOXม็อกซ์, เชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และ พลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Fuelเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor fuelเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel switchiเชื้อเพลิงทดแทน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biodiesel fuelเชื้อเพลิงไบโอดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี How I Won the War (1967)
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิงMad Max (1979)
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง Mad Max (1979)
Out at the beaches, looking for fuel.ออกมาที่ชายหาดที่กำลังมองหา เชื้อเพลิง Mad Max (1979)
You can't come straight in. You've got enough fuel for two hours.คุณบินตรงเข้ามาไม่ได้ คุณมีเชื้อเพลิงสำหรับ 2 ชั่วโมง Airplane! (1980)
Gas! Guel! Gasoline!แก๊ส เชื้อเพลิง น้ำมัน มีเป็นพันๆ แกลลอน... The Road Warrior (1981)
Bring me the fuel. For the glory of Humungus.เอาเชื้อเพลิงให้ฉัน เพื่อชัยชนะของฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
Now, to do the job I need five gallons of diesel and some high-octane gasoline.เพื่อไปเอารถ ผมต้องใช้น้ำมัน ดีเซล 5 แกลลอน ...และเชื้อเพลิงไฮ-ออคเทนอีกหน่อย The Road Warrior (1981)
-No, we don't have the fuel.ไม่มีเราไม่ได้มีน้ำมันเชื้อเพลิง เรารู้ได้อย่างไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuel[N] เชื้อเพลิง, See also: เชื้อไฟ, Syn. coal, gas, oil
synfuel[N] เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก, Syn. synthetic fuel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
convertor(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
firewoodn. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
FUEL fuel oil(n) น้ำมันเชื้อเพลิง
fuel(n) เชื้อเพลิง,ฟืน
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ
replenish(vt) เสริมกำลัง,ทำให้เต็ม,เติมเชื้อเพลิง
stoke(vt) ใส่เชื้อเพลิง,ใส่ฟืน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
biofuel (n name uniq ) เชื้อเพลิงชีวภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top