Search result for

เชือด

(23 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชือด-, *เชือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือด[V] cut, See also: carve, slash, slice, Syn. เฉือน, หั่น, ตัด, บั่น, Example: ตาแป๊ะหลังบ้านแกเชือดไก่ขายเป็นอาชีพ, Thai definition: ใช้ของมีคมเช่นมีดโกน ตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ
เชือดเฉือน[V] cut to the heart of, Syn. บาดใจ, Example: วาทะแต่ละประโยคที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรียกว่าเชือดเฉือนใจคนฟังน่าดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชือดก. ใช้ของมีคมเช่นมีดโกนตัดให้ลึกเข้าไปในเนื้อ เช่น เชือดคอ.
เชือดเฉือนก. ทำให้เจ็บปวดด้วยคำพูดเป็นต้น เช่น วาจาเชือดเฉือน
เชือดเฉือนแข่งขันคู่คี่กันมา เช่น ฟุตบอลคู่นี้เชือดเฉือนกันน่าดู.
เชือดไก่ให้ลิงดูก. ลงโทษคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหรือคนกลุ่มอื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าขัดคำสั่ง หรือไม่กล้าทำความผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean... Look, Osama fed Zarqawi to the dogs because he was getting too powerful, right?ดูอย่างโอซาม่าสิ เขาเชือดคอซาร์กาวีให้หมากิน Body of Lies (2008)
They do now, but when they watch their hero die right in front of their eye balls... so sharp and vivid... if feels like it could've reach out and touch the wet flesh.ตอนนี้ก็รักสิ.. แต่ถ้าได้เห็น ฮีโร่ของพวกเค้าNถูกปลิดชีพลงตรงหน้า.. มันคงเชือดเฉือน แทงใจ... Gamer (2009)
Good personal hygiene won't stab me in my sleep.ไม่ซกมก ไม่เชือดเราตอนหลับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm not going to let you butcher me like you did him.ผมไม่ยอมคุณเชือดผมแบบนั้นหรอก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
And believe you me, if he has got a knife, that is when he's gonna use it, because that's what I'd do!และนายเชื่อฉันได้เลย ว่าถ้าพวกนั้นมีมีด เขาเชือดคอฉันแน่ Duplicity (2009)
Oh, the first time you picked up my razor the first time you sliced into that weeping bitch that was the first seal.แล้วครั้งแรกที่นายหยิบมีดของฉันขึ้นมา ครั้งแรก แล้วเชือดนังตัวแสบที่ร้องโอดครวญนั่น On the Head of a Pin (2009)
Don't make me have to cut you!อย่าทำให้ฉันต้องเชือดแกนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Why did you torture them? You mutilated them!ทำไม่เธอต้องทรมานพวกเขา เธอทำเชือดพวกเขา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Nina's throat Was slashed, She was stabbed 46 times.นีน่าถูกเชือดคอ เธอถูกแทง 46 ครั้ง Omnivore (2009)
You know, normally, I'd slit your throat for less.รู้มั้ย ปกติน่ะ ฉันคงเชือดคอแกไปแล้ว Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You're not the only one that's good at slitting throats.แกไม่ใช่คนเดียวที่เก่งเรื่องเชือดคอคน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I am not going back through the woods alone, unarmed... to get sliced up by that hillbilly freak.ฉันจะไม่กลับเข้าไปในป่าคนเดียว ไร้การป้องกัน จากไอ้พวกตัวประหลาดที่คอยจะเชือดฉันอยู่หรอก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice   FR: trancher ; sectionner
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) FR: égorger
เชือดเฉือน[v.] (cheūat-cheūoen) EN: cut to the heart of   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section

English-Thai: Nontri Dictionary
incision(n) การตัด,รอยผ่า,รอยเชือด,แผล,การแกะสลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top