Search result for

เชิงกราน

(36 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิงกราน-, *เชิงกราน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงกราน[N] pelvis, Example: เธอเป็นหมันเนื่องจากการตีบตันของท่อนำไข่ซึ่งเป็นผลแทรกซ้อนจากโรคเชิงกรานอักเสบ
เชิงกราน[N] stove with projecting foot, See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking, Example: เครื่องสามหาบมีไตร 3 ไตร เชิงกรานหรืออั้งโล่ 3 ใบ สาแหนก 3 คู่ (6อัน) พันด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิงกรานน. เตาไฟปั้นด้วยดิน ยกย้ายได้ มีชานสำหรับวางฟืน
เชิงกรานเรียกกระดูกตะโพกที่มีสัณฐานอย่างเชิงกราน ว่า กระดูกเชิงกราน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvisเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, funnel-shapedเชิงกรานรูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funnel-shaped pelvisเชิงกรานรูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, roundเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
round pelvisเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pelvisเชิงกราน [TU Subject Heading]
Gynaecoid Typeเชิงกรานแบบที่พบบ่อยในสตรี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One millimeter cut through upper abdomen.ตัดไปแค่1มม.เหนือเชิงกราน Birthmarks (2008)
Well, I did just perform a pelvic examination.เอ่อ การตรวจเกี่ยวกับเชิงกรานเมื่อครู่ Dare (2009)
Pelvis is male.กระดูกเชิงกรานเป็นของผู้ชาย The Plain in the Prodigy (2009)
I took dual X-ray absorpitometry scans of the pelvic bone and then computed...ฉันทำการ x-ray ควบคู่กับการสแกนการดูดซึม ของกระดูกเชิงกราน และคอมพิวเตอร์... The Plain in the Prodigy (2009)
Of course, if you can't pay the bills, some Union man will break into your house in the middle of the night, slice you open from the collarbone to the pelvis with a scalpel and reclaim our property.แน่นอนครับ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวด คนจากสมาพันธ์จะบุกเข้าไป ที่บ้านคุณตอนกลางดึก ผ่าคุณจากกระดูกไหปลาร้า จนถึงเชิงกรานด้วยมีดผ่าตัด Repo Men (2010)
Wantz who has severe pelvic pain.แล้วเรายังมีคุณนายว้อนซ์ เธอมีอาการปวดที่กระดูกเชิงกรานขั้นรุนแรง You Don't Know Jack (2010)
A bottle of champagne on Ana's pelvis and wish Danny a bon voyage?เปิดขวดแชมเปญแล้วรดลงบนอุ้งเชิงกรานยัยอนา และขอให้แดนนี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ The Glamorous Life (2010)
[Sighs]เพศชาย ดูจากกระดูกเชิงกราน The Proof in the Pudding (2010)
Judging by the pelvic inlet and the pubic symphysis-- female, maybe 30 years old.ดูจากกระดูกเชิงกราน และการเจริญเติบโตของกระดูก เพศหญิง อายุประมาณ30ปี The X in the File (2010)
Pelvis tells us female who has never given birth.กระดูกเชิงกรานบอกว่าเป็นเพศหญิง ที่ยังไม่ผ่านการกำเนิดบุตร The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Bye. Bye. The pelvis verifies the osteon count.ลาก่อน ล่าก่อน การนับร่องจิ๋วในกระดูกที่กระดูกเชิงกรานพิสูจน์ว่า The Predator in the Pool (2010)
Yeah, there are multiple breaks in the femur, pelvis, vertebrae...ใช่ แล้วยังมี รอยแตกอีกหลายจุด ตรงกระดูกโคนขา กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง... The Couple in the Cave (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pelvic(เพล'วิค) adj. เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(เพล'วีส) n. กระดูกเชิงกราน,เชิงกรานอวัยวะรูปกรวย
peritoniumชั้นเยื่อบุช่องท้องเป็นที่อยู่ของอวัยวะภายในช่องท้องและภายในอุ้งเชิงกราน

English-Thai: Nontri Dictionary
pelvic(adj) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(n) กระดูกเชิงกราน

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top