Search result for

เจ้าระเบียบ

(36 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าระเบียบ-, *เจ้าระเบียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าระเบียบ[V] be methodical, See also: be orderly, be meticulous, be precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขามักจะเจ้าระเบียบในทุกๆ เรื่อง
เจ้าระเบียบ[V] be strict, See also: be severe, be meticulous, be scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, กวดขัน, Example: คนปกติทั่วไปอาจมีบางเวลาที่ผัดผ่อนงาน แต่บางเวลาเจ้าระเบียบในบางเรื่องบ้าง
เจ้าระเบียบ[ADJ] strict, See also: meticulous, scrupulous, Syn. เข้มงวด, พิถีพิถัน, Example: บิดาของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกคนในบ้านต้องทำงานในนาเพื่อช่วยกันปลูกข้าวได้มากๆ
เจ้าระเบียบ[ADJ] methodical, See also: pharisaical, formal, orderly, meticulous, precise, Syn. ละเอียด, ถี่ถ้วน, Example: เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ จะรำคาญตาทุกครั้งเมื่อเห็นนอนห้องไม่เป็นระเบียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าระเบียบว. ที่ถือระเบียบอย่างเคร่งครัด, ระเบียบจัด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsiveเจ้าระเบียบมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must you always be such a priss?แล้วคุณต้องทำตัวเจ้าระเบียบเกินไปตลอดรึไง Marry Me a Little (2009)
I'm a neat freak, remember?ชั้นเป็นพวกเจ้าระเบียบ จำได้ไม๊? Pilot (2009)
I don't know.เป็นคน เจ้าระเบียบเพี้ยนๆ ฉันไม่รู้ อย่างบางอย่าง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
and neat, like all military men.และเจ้าระเบียบ เหมือนทหารทั่วไป Sherlock Holmes (2009)
- Well, your mother is a prude.- แม่เธอน่ะเจ้าระเบียบเกินไป We All Deserve to Die (2010)
His hairstyle, the way he speaks, his dress sense... and his obsession with tidiness...oh!ทรงผม การพูดของเขา การแต่งตังของเขา และความมกหมุ่นเจ้าระเบียบเกินไป... ไม่นะ Finding Mr. Destiny (2010)
Rotarian, methodist, tenor, blue-ribbon pecan pie champ, asthmatic.สมาชิกสมาคมโรตารี่, คนเจ้าระเบียบ, นักร้องเสียงเทเน่อร์ แชมป์พายพีคาน, คนเป็นหอบ Shut Up, Dr. Phil (2011)
Why is it that it is always the old whore who acts the part of a moralistic prude?ยังเหมือนเดิม อดีจโสเภนีเก่า ต้องทำตัวเป็นคุณนายเจ้าระเบียบ Pilot (2011)
Oh, my God. She's even more anal than Spencer.โอ้พระเจ้า เธอเจ้าระเบียบ มากกว่าสเปนเซอร์ซะอีก Birds of a Feather (2012)
The small print tells me he's methodical, not always social.ตัวหนังสือเล็กบอกว่าเขาเจ้าระเบียบ ไม่เข้าสังคมนัก The Silencer (2012)
Clark is very organized.- คลาร์กเจ้าระเบียบมาก The Future in the Past (2012)
And you, with your uncompromising, prudish rigidity, and your condescension, and your infuriating belief that you're always the smartest one in the room.และคุณ กับความไม่ยอมแพ้ ความเจ้าระเบียบ ความแข็งแรง และการถ่อมตัว We All Fall Down (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prissy[ADJ] เจ้าระเบียบ, Syn. prudish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
prig(พริก) n. คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ., See also: priggery n. priggish adj. priggishly adv. gishness n.
prissy(พริส'ซี) adj. พิถีพิถันเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,ทื่อ., See also: prissily adv. prissiness n., Syn. fussy,prim
prude(พรูด) n. คนเจ้าระเบียบ,คนพิถีพิถัน
prudery(พรู'ดะรี) n. ความเจ้าระเบียบ,ความพิถีพิถันเกินไป,การกระทำหรือถ้อยคำที่พิถีพิถันเกินไป, Syn. priggishness
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved
punctilious(พังคฺทิล'เลียส) adj. หยุมหยิม,ระเบียบหยุมหยิม,เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง., See also: punctiliousness n.
purism(เพียว'ริสซึม) n. ลัทธิบริสุทธิ์,ความพิถีพิถันในภาษา รูปแบบหรืออื่น ๆ ,ความเจ้าระเบียบแบบแผน., See also: purist n. puristic adj. puristical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
prig(n) คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม
purist(n) ความพิถีพิถัน,ความเจ้าระเบียบ
puritan(n) คนเคร่งคัดในศีลธรรม,คนเจ้าระเบียบ
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top