Search result for

เจอะ

(27 entries)
(0.1624 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจอะ-, *เจอะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจอะ[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. เจอ, พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ, Ant. จาก, Example: เขาถือไฟฉายส่องไปข้างหน้า พอเจอะปลาก็เอามีดฟันที่หัว
เจอะกัน[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอกัน, Ant. จากกัน, Example: เราสองคนไม่ได้เจอะกันเป็นเวลานานแล้ว, Thai definition: มาพบกันเฉพาะหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lockwood has stumbled into the end of a strange story... a story that began 30 years before when an old man returned to Wuthering Heights... weary after a long journey.ล็อกวู้ดเผอิญเจอะ เข้ากับจุดจบของเรื่องแสนประหลาด เรื่องราวที่เริ่มต้น เมื่อสามสิบปีก่อน ยามที่ชายชราเดินทางกลับ สู่เวธเตอริง ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
Her husband had struck gold, someplace out west.สามีหล่อนเจอะเหมืองทองเข้า Titanic (1997)
Mom and dad approve and Fiona gets the man she's always dreamed of.แม่และพ่อยอมรับ และ ฟิโอนา ได้เจอะชายที่เธอฝันถึงตลอดเวลา Shrek 2 (2004)
We're around each other and this thing grabs hold of us again in the wrong place in the wrong time we're dead.เราก็ยังคงเจอะเจอกันอยู่ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราไว้ด้วยกันอีกครั้ง ...ผิดที่... ...ผิดเวลา... Brokeback Mountain (2005)
-Must be very nice to be married. -We only just met this evening.แต่งงานกันนี่คงดีนะฮะ พวกผมพึ่งเจอะกันเมื่อเย็นเอง Imagine Me & You (2005)
I'm not a robber.เราเคยเจอะกันเมื่อสองสามวันก่อนตอนคุณอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนนั้น First Cup (2007)
What, so you can have some grown-up girl-bonding time?10,400 อะไรนะ แล้วคุณก็ จะได้เจอะสาวๆ นะสิ -ฉันไม่คิดงั้นแฮะ Enchanted (2007)
COMPUTER: Security, code orange, activated.บางทีเขาอาจจะเจอะแจะ กับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Dodge Charger or Ford Mustang.ด็อจ ชาเจอะ หรือ ฟอร์ด มัสแท็ง Veritas (2008)
Mr. Patmore, I'm just gonna draw somdbloo and, uh, place a topical decongestant before I take you to surgery.คุณแพทมอร์ครับ ฉันจะเจอะเลือดซักนิดนะครับ แล้วก็ใส่ topical decongestant ก่อนที่จะพาคุณเขาผ่าตัด Here Comes the Flood (2008)
"What can I possibly do to further benefitสิ่งที่ฉันจะต้องมาเจอะเจอหรือไง Seven Thirty-Seven (2009)
I look forward to your next call, Detective.เจอะกันครั้งหน้าแล้วผมจะบอก คุณนักสืบ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
เจอะเจ๊อะ[X] (joe-joe) EN: bold   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
colleger(คอล'ละเจอะ) n. นักเรียนวิทยาลัย,นักเรียนมหาวิทยาลัย
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top