Search result for

เงื้อ

(42 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงื้อ-, *เงื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื้อ[V] raise, See also: lift, elevate, Syn. ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า, Example: ผมเงื้อกำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าเขาเต็มแรง, Thai definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบจะตีเป็นต้น เช่น เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟัน เป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด
เงื้อ[N] protrusion, See also: overhanging portion, projection, jut, Example: เราเริ่มปีนกันตั้งแต่เช้าจวบกระทั่งเที่ยงจึงปีนขึ้นไปถึงเงื้อมผาสูงแล้วไม่สามารถไต่ต่อไปได้อีก, Thai definition: สิ่งที่สูงยื่นง้ำออกมา เช่น เงื้อมผา
เงื้อง่า[V] raise, See also: lift, elevate, Syn. เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น, Ant. เอาลง, ยกลง, Example: ท่านมหาเบรคแตกลุกขึ้นเงื้อง่ามืออยู่กลางลานวัด, Thai definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบตี
เงื้อมือ[V] raise one's hand, See also: lift one's hand, Syn. เงื้อ, Example: เขาเงื้อมือขึ้นอย่างลืมตัว เพราะเกิดความโมโหสุดขีด, Thai definition: ยกมือขึ้นทำท่าจะทุบตี
เงื้อมมือ[N] control, See also: influence, clutch, power, Syn. อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจครอบงำ, Example: หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุฯพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้, Thai definition: อำนาจที่ครอบงำจะไม่ให้หลุดพ้นไปได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงื้อก. ยกมือขึ้นทำท่าจะทุบจะตี ในคำว่า เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟันเป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด.
เงื่อง, เงื่อง ๆว. เซื่อง, เชื่องช้า.
เงื่องหงอยว. ซึมเซาไม่ชื่นบาน, เซื่อง ๆ, เฉื่อยชา.
เงื้อง่าราคาแพงก. จะทำอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทำลงไป ดีแต่ทำท่าหรือวางท่าว่าจะทำเท่านั้น.
เงื่อน ๑น. เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย.
เงื่อน ๒ว. เหมือน เช่น เขี้ยวโง้งเงื่อนงาคชกรรม (คำพากย์).
เงื่อนงำน. เรื่องราวหรือข้อความที่ซ่อนอยู่ไม่เปิดเผย.
เงื่อนเวลาน. เวลาที่กำหนดไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผล เมื่อถึงเวลาที่กำหนด.
เงื่อนไขน. ข้อแม้
เงื่อนไขข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've suffered at its hand.ข้าเคยต้องทุกข์ทรมานภายใต้เงื้อมมือพวกมันมาแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
I've got you under my skinนายอยู่ใต้เงื้อมมือฉันแล้ว.. Gamer (2009)
I've got you under my skinนายอยู่ใต้เงื้อมมือฉันแล้ว.. Gamer (2009)
I've got you... under my skin.ฉันมีนายอยู่... ภายใต้เงื้อมมือฉัน.. Gamer (2009)
'Cause I've got you under my skinเพราะนายอยู่ใต้เงื้อมมือฉันแล้ว.. Gamer (2009)
under my skin.อยู่ในเงื้อมมือฉัน.. Gamer (2009)
What's so special about him?เขาเป็นเหยื่อคนเดียวที่รอดเงื้อมือมัน คนเดียวที่มันสยบไม่ได้ Omnivore (2009)
They know you're not in the next room, ready to drop the hammer.พวกแกรู้ว่าคุณไม่ได้เดินเงื้อไม้มาจากห้องข้างๆ Connect! Connect! (2009)
We can't let Dooku slip through our fingers again.เราต้องไม่ปล่อยให้ดูกู ลอดผ่านเงื้อมมือเราไปได้อีก Dooku Captured (2009)
And raise his hammer overhead,เงื้อค้อนขึ้นเหนือหัว Slack Tide (2009)
Nothing in the temple could have survived the munitions we used in the first wave of our attack.ไม่มีสิ่งใดในวิหารที่จะรอดเงื้อมมืออาวุธ ที่เราใช้ในคลื่นลูกแรกของการโจมตีได้ Legacy of Terror (2009)
But Godless governments have fallen, and the armies of man have perished by his hand...รัฐบาลที่ไม่ศรัทธาพระเจ้า.. ได้ล้มลง และเหล่ามนุษย์ ก็มลายสิ้นด้วยเงื้อมมือพระองค์ Carriers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: knot   FR: noeud [m]
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition   FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
เงื่อนกระทก[n. prop.] (ngeūoenkrathok) EN: slipknot   FR: noeud coulissant [m]
เงื่อนความ[n. exp.] (ngeūoen khwām) EN: conditional meaning ; meaning under a condition   
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-ngam) EN: clue ; hidden point   FR: indice [m]
เงื่อนตาย[n. exp.] (ngeūan tāi) EN: carrick bend ; fast knot   
เงื่อนตาย[n. exp.] (ngeūoen tāi) EN: fast knot   
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term   
เงื่อนปล่อย[n. exp.] (ngeūoen plǿi) EN: overhand knot   
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso   FR: condition [f] ; exigence [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arm 1(อาร์ม) n. แขน,วงแขน,สิ่งที่คล้ายแขน,ที่พาดแขน,เงื้อมมือ, Syn. upper limb)
overhang(โอ'เวอะแฮง) v. ห้อยอยู่เหนือ,แขวนอยู่เหนือ,เงื้อม,ยื่นออก,โผล่ออก, (ภัย) ใกล้เข้ามา,คุกคาม,แผ่คลุม. n. สิ่งที่ชะโงกเงื่อม,ส่วนเกิน
precipice(เพรส'ซะพิส) n. หน้าผา,เงื้อมผาสถานการณ์ที่อันตราย,วิกฤติการณ์., See also: precipiced adj.
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitous(adj) สูงชัน,ตั้งตรง,ชะเงื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top