Search result for

เงียบ

(80 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบ-, *เงียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบ[V] be silent, See also: be quiet, be still, Syn. หายเงียบ, เงียบหาย, Ant. ได้ข่าว, Example: นิภาเงียบไปหลายเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง, Thai definition: หายไปโดยไม่มีข่าวหรือไม่เป็นข่าวเลย เช่น หมู่นี้นาย ก เงียบไป, นิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง
เงียบ[ADV] silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบ[ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เงียบ[V] be quiet, See also: be silent, be calm, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ, Ant. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก, Example: รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก
เงียบงำ[V] keep silent, See also: stay silent, be speechless, Example: ขืนคุณยังเงียบงำโดยไม่พูดอะไรอย่างนี้ คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่พูดเพราะเก็บเอาไว้
เงียบงัน[V] be silent, See also: be quiet, be still, be speechless, Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ, Ant. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง, Example: บรรดาคนงานเจ็ดแปดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับทอนเงียบงันกันไปเป็นครู่ใหญ่ แล้วจึงเริ่มตื่นตัวอีกครั้ง
เงียบฉี่[ADJ] absolutely silent, See also: very quiet, no voice, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เราก้าวเข้าไปในบ้านที่เงียบฉี่ปราศจากเสียงใดๆ อย่างระมัดระวัง, Thai definition: ไม่มีเสียงใดๆ เลย
เงียบฉี่[V] not say anything, See also: not send information, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: ลูกสาวคนดีของแม่เงียบฉี่มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าทำงานอะไรอยู่, Thai definition: ไม่ส่งข่าว, ไม่ได้ข่าวคราว
เงียบสงบ[ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
เงียบกริบ[ADV] quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงียบว. ไม่มีเสียง เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่น เหตุการณ์เงียบลงแล้ว
เงียบโดยปริยายหมายความว่า ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ, ไม่แสดงออก เช่น พลังเงียบ.
เงียบก. หายไปโดยไม่มีข่าวคราวหรือไม่เป็นข่าวเลย เช่น หมู่นี้นาย ก เงียบไป.
เงียบว. ไม่มีเสียงเอะอะ เช่น นั่งทำงานเงียบ ๆ, ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบ
เงียบนิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง, เช่น เขาเป็นคนเงียบ ๆ.
เงียบกริบก. เงียบสนิท.
เงียบเชียบก. วังเวง, เงียบไม่มีเสียง.
เงียบเป็นเป่าสากว. ลักษณะที่เงียบสนิท.
เงียบเหงาก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, อ้างว้าง
เงียบเหงามีคนน้อย, มีคนไปมาหาสู่น้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quiet!เงียบSpirited Away (2001)
Quiet.เงียบ9 (2009)
Quiet.เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Shh.เงียบๆ Unforgiven (2011)
Shut up.เงียบซะ Blood Brother (2012)
Quiet!เงียบEpisode #1.2 (2012)
Quiet!เงียบAt Last (2013)
The house seems quiet.บ้านดูเงียบๆนะ New Haven Can Wait (2008)
Why are you all so quiet?ทำไมเงียบกันล่ะ Chuck in Real Life (2008)
My God, make it stop! Kill me! Nurse, help me restrain him!พระเจ้า ทำให้มันเงียบซะ ฆ่าผมที ช่วยจับเขาไว้หน่อย Dead Space: Downfall (2008)
It's a ghost town in here.เงียบเหมือนป่าช้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
Fuck you, rookie.เงียบซะไอ้เด็กใหม่ Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   
เงียบ[X] (ngīep) EN: silence ! ; be quiet !   FR: silence !
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance   FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly   FR: silencieusement ; calmement
เงียบ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm   
เงียบ[adj.] (ngīep-ngīep) FR: tranquille
เงียบ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently   
เงียบ ๆ หน่อย[interj.] (ngīep ngīep nøi) EN: hush! ; silence!   FR: silence ! ; chut !
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: dead silent   FR: silence de mort
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belt up[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่าส่งเสียงดัง, เบาเสียงหน่อย, หุบปาก, เงียบๆหน่อย, Syn. shut up
button up[PHRV] เงียบ (คำสแลง)
clam up[PHRV] เงียบ, See also: นิ่งเงียบ, สงบเงียบ, Syn. shut up
dry up[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, หยุดพูด, Syn. shut up
dead[ADJ] สงบเงียบ, See also: เงียบเชียบ, สงัด
even[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
hush up[PHRV] ทำให้เงียบ, See also: เงียบ
halcyon[ADJ] เงียบสงบ, See also: สงบสุข, Syn. calm, peaceful, tranquil, Ant. agitated, disturbed, unsettled
hush[ADJ] เงียบ
hushed[ADJ] เงียบ, See also: สงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
calm(vi) สงบเงียบ,เงียบ
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chill out[ชิล เอ้าท์] (phrase slang ) เงียบลง , สงบลง
See also: R. be quiet , calm down
quietlyเงียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
静か[しずか, shizuka] (adj) เงียบ, เงียบสงบ, See also: A. うるさい,

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| เงียบ, ไม่พูดไม่จา, นิ่งเงียบ
Schweigen(n) |das| อาการเงียบ, อาการนิ่งงัน เช่น Sie antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. เธอตอบหลังจากอาการเงียบครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top