Search result for

เงินภาษี

(16 entries)
(0.2943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินภาษี-, *เงินภาษี*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By my tally, your Bureau wants to spend more taxpayers' dollars catching crooks than what the crooks you catch stole in the first place.ผมเข้าใจว่าสำนักงานสอบสวนกลาง ต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปในการจับคนร้าย โดยไม่สนใจจะติดตามทรัพย์สินที่ถูกปล้นกลับคืนมา Public Enemies (2009)
Yeah, well, that's taxpayer dollars, Miss Dunham, and I haven't approved that.ใช่,เอ่อ นั่นเป็นเงินภาษี มิสดันแฮม และผมไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั่น Bound (2009)
That ring cost the taxpayers a fortune, Bartowski.แหวนนั่นมาจากเงินภาษีนะ บาทาวสกี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
If I didn't apportion hundreds of thousands Of taxpayers' dollars to that schoolถ้าต้องเอาเงินภาษีเป็นแสนๆ ไปให้ ร.ร.นี้ Sectionals (2009)
My tax dollars pay for it. I should get to use it.เงินภาษีฉันซื้อให้คุณนะ ฉันก็ควรจะได้ใช้สิ Being Alive (2009)
That's where you'll find your neighbors cheating on their taxes... and drinking too much vodka... and stealing their father's magazines.ซึ่งคุณจะพบว่าเพื่อนบ้านของคุณ โกงเงินภาษี... ดื่มวอดก้าไม่ยั้ง... Nice Is Different Than Good (2009)
Glad to see my tax dollars are buying you guys really nice toys.ดีใจที่เงินภาษีของผม ถูกเอาไปซื้อ ของเล่นดี ๆ ให้คนของพวกคุณ Bad Seed (2009)
Saves us time and the taxpayer's money.- ช่วยให้เราเราประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของเงินภาษี - ตอแหล Turning and Turning (2010)
So I went undercover to expose what your tax dollars are funding in our public schools in the name of the arts.วันนี้ชั้นจะมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึก ว่าเงินภาษีของพวกเรา ที่จ่ายให้โรงเรียนรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปะ The Rocky Horror Glee Show (2010)
How much tax payer money will be spent?เงินภาษีราษฎรถูกใช้ไปมากแค่ไหน Dae Mul (2010)
All my tax went to you then.เงินภาษีทั้งหมดของผมไปอยู่ที่คุณน่ะสิ Episode #1.8 (2010)
Why don't you save us the cost of a trial and drop dead!ทำไมไม่ตายๆไปซะจะได้ประหยัดเงินภาษีพวกชั้น Je Suis Une Amie (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable,rebateable adj. rebater n.
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top