Search result for

เงินทุน

(68 entries)
(0.1716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินทุน-, *เงินทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินทุน[N] capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
short-term capitalเงินทุนระยะสั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency fundเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, contingencyเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingency reserveเงินทุนสำรองฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slush fundเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, slushเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolving fundเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, revolvingเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export financeเงินทุนเพื่อการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้ [เศรษฐศาสตร์]
Capital flightเงินทุนหนี [เศรษฐศาสตร์]
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Net working capitalเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ [การบัญชี]
Working capitalเงินทุนหมุนเวียน [การบัญชี]
Financeเงินทุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ The Great Dictator (1940)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25 Akira (1988)
I had a down payment on my house and things were really rolling.ผมต้องผ่อนบ้านใหม่ และเงินทุนไว้หมุนเวียน Goodfellas (1990)
You know our funding comes from The Shop.นายก็รู้ เงินทุนพวกนี้มาจากองค์กร The Lawnmower Man (1992)
With the proper funding, we could perfect this... within the year.แต่ถ้ามีเงินทุนเพิ่ม นั่นน่าจะทำให้ เราแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในปีนี้ The Lawnmower Man (1992)
Look, without The Shop's financial involvement... this project wouldn't exist.ฟังนะ ถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากอจค์กร โครงการนี้คงไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำ The Lawnmower Man (1992)
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
Ask the Warden for funds.ขอคุมเงินทุน The Shawshank Redemption (1994)
Yes, and that means we either deny Gavel the funds and treat Malles as a political refugee, or help them.นั่นล่ะ, ในคืนนี้เราจะอนุมัติเงินทุนให้พวกเขา ...และเราจะให้มาเลซเป็นผู้ลี้ภัย, นั่นคือ เราจะช่วยพวกเขา Ghost in the Shell (1995)
I'll start looking for other funding.ฉันจะเริ่มต้นมองหาการ สนับสนุนเงินทุนอื่น ๆ Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]
เงินทุนคงที่[n. exp.] (ngoenthun khongthī) EN: fixed capital   
เงินทุนจดทะเบียน[n. exp.] (ngoenthun jotthabīen) EN: nominal capital ; registered capital   FR: capital enregistré [m]
เงินทุนระยะสั้น [n. exp.] (ngoenthun raya san) EN: working capital   
เงินทุนสำรอง[n. exp.] (ngoenthun samrøng) EN: capital reserve ; monetary reserve   
เงินทุนสุทธิ[n. exp.] (ngoenthun sutthi) EN: net capital ; capital employed   
เงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (ngoenthun munwīen) EN: revolving fund ; working capital   FR: fonds de roulement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankroll[N] เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bursary[N] เงินทุนสำหรับนักศึกษา, Syn. scholarship, grant
fund[N] ทุน, See also: เงินทุน, เงินสะสม
guarantee fund[N] เงินทุนค้ำประกัน
mutual fund[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutuals
mutuals[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutual fund
sinking fund[N] เงินทุนชำระหนี้
treasury[N] เงินทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
finance(vi) ช่วยเหลือทางการเงิน,ให้เงินทุน
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fund(vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
voting capital เงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top