Search result for

เครื่องบด

(39 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องบด-, *เครื่องบด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบดกาแฟ[N] coffee grinder, Example: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากเพชรเครื่องบดวาล์ว, เรียกเครื่องลับมีดเป็นต้นชนิดหนึ่ง ว่า หินกากเพชร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]
Meat grindersเครื่องบดเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Garbage Grinder เครื่องบดเศษอาหาร
อุปกรณ์ที่จะติดตั้งใต้อ่างล้างจานในครัว เพื่อใช้ในการบดตัดขยะ ที่เป็นเศษอาหารไม่ให้ท่ออุดตัน [สิ่งแวดล้อม]
Can Crusher เครื่องบดบีบกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Milling Machinesเครื่องบดผสม [การแพทย์]
Millsเครื่องบดผสม, เครื่องมือลดขนาดสาร [การแพทย์]
Mills, Colloidเครื่องบดผสม, เครื่องบดคอลลอยด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Beans are right there. Grab a handful and grind.เมล็ดกาแฟอยู่ตรงนั้น ไปหยิบใส่เครื่องบดได้เลย Bargaining (2009)
Into a meat grinder?เข้าเครื่องบดเนื้อหรอ? The End (2009)
With pocket watches, and coffee grinders,คนที่มีนาฬิกาพกและเครื่องบดกาแฟ Basic Genealogy (2010)
Sumatran beans, and I also have to give credit to the grind, but, uh, thank you, Mr. White.เมล็ดกาแฟจากเกาะสุมาตรา แต่ผมต้องให้เครดิต เครื่องบดด้วยเช่นกัน แต่ เอ่อ ขอบคุณครับ คุณไวท์ Sunset (2010)
I thought your chipper was broke.ผมคิดว่าเครื่องบดไม้ของคุณมันพัง Weekend at Bobby's (2010)
And built-in grinder, honey.ด้วยเครื่องบดสำเร็จรูป Tell It to the Frogs (2010)
Assuming we don't wind up in a compactor, when we get back, I'm going to step on you.สมมุติว่าพวกเราไม่โดน เครื่องบดอัดตายซะก่อน พอกลับไปได้เมื่อไหร่ ผมกระทืบคุณแน่ Basic Rocket Science (2010)
Well, it turns out our friend Harold felt up the sheriff's daughter last night at the potato mash mixer, so sheriff's feeling kind of ambivalent.มีความรู้สึกต่อลูกสาวนายอำเภอ เมื่อคืนนี้ ที่เครื่องบดผสมมันฝรั่ง ดังนั้นนายอำเภอกำลังรู้สึก ลังเล The Dig (2011)
You know, a coffee grinder would be a lot faster.คุณรู้มั้ยว่า เครื่องบดกาแฟ จะทำให้มันเสร็จเร็วขึ้น Curse (2012)
You know the wood hog that shut down this morning?คุณรู้เรื่องเครื่องบดไม้ที่ปิดไปเมื่อเช้าใช่ไหม? - ใช่ The Good Shepherd (2012)
In a wood grinder.ในเครื่องบดไม้ The Good Shepherd (2012)
Then dumped the accountant's body into a wood grinder to cover his tracks.แล้วก็ทิ้งศพนักบัญชี ลงในเครื่องบดไม้เพื่อปกปิดร่องรอย The Good Shepherd (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffee mill[N] เครื่องบดกาแฟ
grinder[N] เครื่องบด, See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill
mill[N] เครื่องโม่, See also: เครื่องบด, Syn. grinder, grater, quern
pound[N] เครื่องตำ, See also: เครื่องบด
roll[N] ลูกกลิ้ง, See also: เครื่องบด, Syn. roller
roller[N] เครื่องบดถนน
stamper[N] กระเดื่องบดแร่, See also: เครื่องบดแร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
millwright(มิล'ไรทฺ) n. ช่างทำเครื่องบดวัตถุ,ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
mill(n) โรงสี,โรงโม่,เครื่องบด,โรงทำกระดาษ,โรงไม้
roller(n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühle(n) |die, pl. Mühlen| เครื่องบด, เครื่องโม่(แป้ง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top