Search result for

เครื่องต้น

(12 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องต้น-, *เครื่องต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องต้น[N] royal utensils, See also: royal wardrobe, food for royalty, Thai definition: เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องต้นน. เครื่องทรงสำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรม-ราชาภิเษก, เรียกเต็มว่า ฉลองพระองค์เครื่องต้น, เครื่องทรงสำหรับพระพุทธรูป ซึ่งมีลักษณะอย่างเครื่องทรงพระเจ้าจักรพรรดิ เช่น พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
เครื่องต้นของใช้ของเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After all, Unit 00 is just a prototype and Unit 01 is only a test type. But, Unit 02 is different.เครื่อง 00 กับ 01 ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องต้นแบบกับเครื่องทดสอบ แต่ 02 น่ะไม่ใช่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Engineering requests fuel status on the jetpack prototype.ฝ่ายวิศวกรรมขอข้อมูลสถานะเชื้อเพลิง บนชุดไอพ่นเครื่องต้นแบบ Gravity (2013)
Listen, they don't bankroll prototypes. Even for your pretty blue eyes.เชื่อผมเถอะ เขาไม่ลงทุนกับเครื่องต้นแบบหรอก แม้ว่าตาสวยของคุณจะมีสีฟ้า Gravity (2013)
-The Skyfleet S570 prototype.-เครื่องต้นแบบของสกายฟลีตต์ S570 Casino Royale (2006)
It's a prototype. We can work on it.นั่นเครื่องต้นแบบ เอาไปใช้งานได้เลย Episode #2.3 (2008)
It's a prototype. Not meant to be sexy.มันคือเครื่องต้นแบบ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเซ็กซี่นี่ Episode #2.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top