Search result for

เครื่องฉาย

(41 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องฉาย-, *เครื่องฉาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องฉาย[N] projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉายภาพ, Example: ผมต้องการเครื่องฉายภาพนิ่งเครื่องหนึ่งสำหรับห้องบรรยาย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
เครื่องฉายภาพ[N] projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉาย, Thai definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
เครื่องฉายสไลด์[N] slide projector
เครื่องฉายแผ่นใส[N] overhead projector
เครื่องฉายภาพนิ่ง[N] slide projector
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[N] overhead projector

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projectorเครื่องฉาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque projectorเครื่องฉายภาพทึบแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overhead projectionเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [TU Subject Heading]
Film-Strip Projectorsเครื่องฉายฟิล์มสตริป [การแพทย์]
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lamps, Ultra Violetเครื่องฉายแสง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must be some kind of projector or something, right?มันต้องเหมือนกับอะไรบางอย่าง อย่างพวกเครื่องฉายภาพใช่มั้ย? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I'll get those X-rays set up.เดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องฉาย เอกซเรย์ฺให้พร้อมก่อน Polly Wants a Crack at Her (2010)
- That is Saint Edward's chair. - People have carved their names on it.ปิดเครื่องฉายได้แล้ว The King's Speech (2010)
Late nights, close quarters and no competition except that 50-year-old weirdo who works the projector.ได้ลัลล้า ออกจากที่แคบ ไม่มีใครเถียง.. ยกเว้นคนประหลาดอายุ 50 ที่ทำงานตรงเครื่องฉายภาพ A Birthday Story (2010)
Or the sorry fact that you wasted untold millions on a laser show for yourselves just so Sandbags could dance with the night school's Polynesian janitor.หรือความจริงอันน่าสลดที่เธอเสียเงินล้านกว่าๆ ไปกับเครื่องฉายเลเซอร์ แค่ให้แม่สาวถุงทรายเต้น กับภารโรงภาคค่ำชาวโปลีนีเซีย Big Brother (2012)
New HFT projections are ready to go, but I did make a few tweaks to the program.เครื่องฉายภาพ HFT ตัวใหม่พร้อมแล้ว แต่ผมได้ปรับแต่งโปรแกรมนิดหน่อย Whores Don't Make That Much (2012)
In fact, I spent all morning on the phone with St. Angela Parish, to borrow their movie projector.อันที่จริงก็มัวแต่คุยโทรศัพท์ตลอดเช้า กับทางโบสถ์เซนต์แองเจลล่า เพื่อจะขอยืมเครื่องฉายหนัง Nor'easter (2012)
The projector broke. We need you to come fix it.เครื่องฉายมันพัง เราอยากห้นายมาช่วยซ่อม Hush Hush (2013)
Let's keep the party going. (Indistinct conversations) The Jens said the projector was broken.ปล่อยให้ปาร์ตี้มันทำงานของมันไป เห็นพวกเจนส์บอกว่าเครื่องฉายพัง Hush Hush (2013)
A torch, a torch. Whoa.ไฟฉาย ไฟฉาย มันเป็นเครื่องฉายภาพ The Lesser Key of Solomon (2013)
Okay, use it for imaging, like an MRI.โอเค ใช้มันเป็นเครื่องฉายภาพ เหมือนเครื่องเอ็มอาร์ไอ Size Matters (2014)
It's your grandpa's old film projector.เครื่องฉายหนังของคุณตาน่ะ A Monster Calls (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฉาย[n.] (khreūangchāi) EN: projector ; slide projector   FR: projecteur [m] ; appareil de projection [m]
เครื่องฉายภาพ[n. exp.] (khreūangchāi phāp) EN: projector ; slide projector   FR: projecteur [m] ; passe-vue [m]
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchāi phāp khām sīsa) EN: overhead projector   
เครื่องฉายภาพนิ่ง[n. exp.] (khreūangchāi phāpning) EN: slide projector   FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
เครื่องฉายสไลด์[n. prop.] (khreūangchāi salai) EN: slide projector   FR: passe-vue [m] ; projecteur pour diapositives [m]
เครื่องฉายหนัง[n. exp.] (khreūangchāi nang) EN: movie projector   FR: projecteur de cinéma [m]
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchāi phaen sai) EN: overhead projector   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic lantern[N] เครื่องฉายสไลด์, Syn. slide projector, tachistoscope, optical projector
overhead projector[N] เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
projector[N] เครื่องฉายภาพสไลด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top