Search result for

เข้าด้วยกัน

(36 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าด้วยกัน-, *เข้าด้วยกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovarเข้าด้วยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if we connect these two wires, right here?แล้วถ้าเราต่อสองสายนี้เข้าด้วยกันล่ะ? Rising Malevolence (2008)
It is what binds the knights together.มันคือสิ่งที่ผูกพันธ์อัศวินเข้าด้วยกัน Lancelot (2008)
Whether this horn is magic or not, it brought us together.และไม่รู้ว่า แตร์นี่จะมีเวทมนตร์หรือไม่. ยังไรก็ตาม มันรวบรวมพวกเราเข้าด้วยกันThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And on the night of my senior prom, these two elements came together to make one perfect wish come true.และในคืนงานเลี้ยงจบการศึกษาของผม เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ก็ทำให้ความฝันหนึ่งกลายเป็นจริงขึ้นมา New York, I Love You (2008)
It says that the world's been broken into pieces and it's everybody's job to find them and put them back together again.มันบอกว่าตอนที่โลกถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ...เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่ต้องรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันอีกครั้ง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I wanna talk to you about putting a team together once Danko's gone.ผมอยากคุยกับคุณเรื่องการรวมทีมเข้าด้วยกัน เมื่อแดนโก้ไปแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Senator Mayer and I were piecing together the information right before he was killed.ที่ได้ปะติดประต่อข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อนที่เขาจะถูกฆ่า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
This is like the 4th of July and Christmas day rolled into one.มันเหมือนรวมวันชาติและวันหยุดคริสมาสต์เข้าด้วยกัน Prison Break: The Final Break (2009)
But you can always put it together.แต่คุณสามารถใส่มันเข้าด้วยกันได้ Julie & Julia (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
I'm seeing clues, but I can't piece them together.ฉันเห็นลาง แต่ฉันไม่รู้จะเชื่อมมันเข้าด้วยกันได้ยังไง The Final Destination (2009)
So, I try to pull images from different places and sort them out.ความคิดของผู้คน พวกเขาทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน Some Kinda Love (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
collocationn. การวางเข้าด้วยกันให้เหมาะ
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน
interlock(vt) ร้อยต่อกัน,ผูกเข้าด้วยกัน,ประสาน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
intertwist(vi) ขดเข้าด้วยกัน,บิดเข้าด้วยกัน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Montage(n) |die, pl. Montagen| การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เช่น Die Montage und der Anschluss des Lichtgerätes, Steuergerätes und anderer elektrischer Betriebsmittel dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top