Search result for

เข้ากับ

(33 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ากับ-, *เข้ากับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ากับ[PREP] with, Syn. กับ, Example: เมื่อความสามารถประกอบเข้ากับประสบการณ์ จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know on paper you're not yale material.เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เข้ากับเยลเลย New Haven Can Wait (2008)
The suit looks lovely on you.สูทตัวนี้ดูเข้ากับเธอจังเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
She's sick. Something fits.บางอย่างเข้ากับอาการ Not Cancer (2008)
Not diagnostically relevant.วินิจฉัยไม่เข้ากับอาการ Lucky Thirteen (2008)
You would've said interesting no matter what the answer.คุณไม่ต้องมาพูด ว่าน่าสนใจ มันไม่เข้ากับคำตอบ The Itch (2008)
And no matter what the answer, it would've been interesting.และมันไม่เข้ากับคำตอบ มันน่าสนใจ The Itch (2008)
- I'll cover you with Sam Crow.- ฉันจะคุ้มครองนายเข้ากับSam Crow Pilot (2008)
Not that{\ I'm saying that} red doesn't suit you.เอ่อ.ฉันว่าสีแดงมันไม่เข้ากับเธอน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Things that are not real?กระจกตาที่เข้ากับคุณได้ในวันผ่าตัด นั้นมาจาก The Eye (2008)
The brown matches your eyes.- ชุดสีน้ำตาลนี่เข้ากับดวงตาของคุณเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Whenever I drink this tea, I feel that the fragrance of the tea matches Janice.เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันดื่มชานี่, ฉันจะสัมผัส ได้ถึงกลิ่มหอมของชาที่เข้ากับเจนนิส Episode #1.8 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap lakkān) EN: be in accordance with the principles   

English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
mix in[PHRV] เข้ากับคนอื่นได้ดี
sociable[ADJ] เข้ากับคนง่าย, See also: เป็นมิตร, Syn. friendly, Ant. unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)
citify(ซิท'ทิไฟ) {citified,citifying,citifies} vt. ทำให้เข้ากับเมือง, See also: citification n.
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
splice(vt) ต่อเข้ากับ,ผูกต่อกัน,ประกบ,ทำให้ติดกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top