Search result for

เข้า

(151 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้า-, *เข้า*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานเข้า (colloq ) to be in trouble.
See also: R. ซวย
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ
ปอกกล้วยเข้าปาก (idiom ) fell off the log
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ] เข้าคุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้า[V] reach, See also: get, approach, enter, Syn. มาถึง, Ant. ออก, Example: รถประจำทางจะเข้ามาที่สถานีตรงเวลาทุกวัน, Thai definition: อาการเคลื่อนสู่จุดหมาย, เคลื่อนมาสู่ที่
เข้า[V] enter, See also: get into, go into, Syn. เข้าไป, Example: เด็กๆ รีบเข้าไปในบ้านก่อน อย่าให้โดนฝน เดี๋ยวไม่สบาย, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
เข้า[V] get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
เข้า[V] put in, See also: pour in, Ant. ออก, Example: หลังจากขายสินค้าชิ้นแรกได้ แม่ค้ารีบเก็บเงินเข้ากระเป๋าอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ใส่เข้าไว้, บรรจุเข้าไว้
เข้ากะ[V] start working on one's shift, Syn. เข้าเวร, Example: เขาชอบเข้ากะตอนดึกเพราะไม่ต้องทนอากาศร้อนและรถติด, Thai definition: เข้าทำงานประจำรอบการเข้าเวร
เข้าขา[V] get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
เข้าคอ[V] get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้
เข้าตา[V] satisfy, See also: like, please, Syn. ถูกใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: งานออกแบบของมือสมัครเล่นเข้าตาผู้ตัดสินทุกคน, Thai definition: รู้สึกพอใจหรือชอบใจจากลักษณะที่เห็น
เข้าที[V] make sense, See also: be appropriate, be decent, be suitable, Syn. เข้าท่า, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม, Ant. แย่, ใช้ไม่ได้, Example: ได้ฟังคำแนะนำของเขาแล้วรู้สึกว่าเข้าที น่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้, Thai definition: มีท่าทางดี, มีความเหมาะสมดี
เข้าปก[V] bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข่าน. ส่วนที่ต่อระหว่างขาส่วนบนกับขาส่วนล่าง สำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก เช่น คุกเข่า ตีเข่า ขึ้นเข่า, ราชาศัพท์ว่า พระชานุ.
เข้าก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน เช่น เข้าบ้าน เข้าถํ้า เอาหนังสือเข้าตู้, เคลื่อนมาสู่, มาถึง, เช่น รถด่วนเข้า ๑๐ นาฬิกา พระศุกร์เข้า, สิง เช่น ผีเข้า เจ้าเข้า
เข้าใส่, บรรจุ, เช่น เข้าหีบ
เข้าประสม, แทรก, เช่น เข้ายาดำ
เข้ารวม เช่น เข้าหุ้น เข้าทุน, รวมเป็นพวก เช่น เข้าพรรค เข้าแถว เข้าข้าง
เข้าถูกกัน, ลงรอยกัน, ทำให้ลงรอยกัน, เหมาะเจาะ, เช่น เสียงเข้ากัน เข้าไม้
เข้าเริ่ม เช่น เข้าเรียน, เริ่มทำงาน เช่น โรงเรียนเข้า, เริ่มอยู่ในภาวะ เช่น เข้าโรงเรียน เข้าทำงาน.
เข้าว. ตรงข้ามกับ ออก เช่น ทางเข้า ขาเข้า
เข้าใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายเร่งรัด เช่น เร็วเข้า คิดเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายมากขึ้น เช่น หนักเข้า ดึกเข้า นานเข้า, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงสภาพหรือความรู้สึกที่เกิดมีขึ้น เช่น พอสวยเข้าก็มีหนุ่ม ๆ มารุมจีบ พอเหนื่อยเข้าก็อยากจะเลิกทำ, ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความหมายว่าหนุนให้ทำ (มักใช้ในความประชดประชัน) เช่น เอาเข้าไป ว่าแล้วยังไม่ยอมหยุด.
เข้าน. ข้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compatibleเข้ากันได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incompatibleเข้ากันไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
first-in-first-out (FIFO)เข้าก่อนออกก่อน (ไฟโฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
first-in-first-out (FIFO)เข้าก่อนออกก่อน (ไฟโฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take possession ofเข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiaccessเข้าถึงหลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiaccessเข้าถึงหลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garbage in, garbage out (GIGO)เข้าผิดออกผิด (กิโก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessเข้าถึง
การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน หรือเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ [คอมพิวเตอร์]
Takeoverเข้าครอบครองกิจการ [การบัญชี]
Centripetallyเข้าใน [การแพทย์]
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Depositเข้าไปพอก,ตะกอน,ฝังตัว [การแพทย์]
Emulsifiableเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน [การแพทย์]
Eso-เข้าใน [การแพทย์]
In-Bendingเข้าข้างใน [การแพทย์]
Innovarเข้าด้วยกัน [การแพทย์]
Intra-Amniotic Sacเข้าไปในถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you doing here?เข้ามาได้ยังไงน่ะ Emotions (2017)
It was difficult, and I didn't really understand it.ก็อ่านยากนะ ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร Emotions (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.ผมอยากเข้าใจความรู้สึก ของคนที่ผมได้พบ Confrontation (2017)
Did you mean to tell me you can understand people's feelings?คุณกำลังจะบอกว่า คุณเข้าใจความรู้สึกพวกเขาเหรอคะ Confrontation (2017)
Mr. Michima, it appears you do not understand this, but if you have money and reliable contacts, there's almost nothing you can't do.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่เข้าใจนะ แต่ถ้าคุณมีเงิน และเส้นสายที่ไว้ใจได้ Confrontation (2017)
Don't you think that sounds like an interesting game?ไม่คิดเหรอว่า มันดูเป็นเกมที่เข้าท่าดี Confrontation (2017)
Yuzu Hanaki tried to get close to Nanaka, and Ryuichi Moriguchi bashed me.ฮานากิ ยูซุ พยายามเข้าหานานากะ โมริงุจิ ริวอิจิก็วิจารณ์ผมรุนแรง คุณอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่า Confrontation (2017)
What? But, the murderer's fingerprints were found here in the entry, right?แต่ตำรวจพบรอยนิ้วมือ ของคนร้ายตรงทางเข้าใช่ไหม Ready (2017)
How did Nanaka's murderer get inside?คนร้ายที่ฆ่านานากะ เข้ามาในบ้านได้ยังไงเหรอ Ready (2017)
If you understand, then get ready.ถ้าเธอเข้าใจก็ไปเตรียมตัวได้แล้ว Ready (2017)
Come on.เร็วเข้า Ready (2017)
I don't even understand it myself.ฉันเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน Ready (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in   FR: entrer ; pénétrer
เข่า[n.] (khao) EN: knee   FR: genou [m]
เข่ากระตุก[n. exp.] (khao kratuk) EN: knee jerk   
เข้าก่อนออกก่อน[X] (khao køn øk køn) EN: FIFO ; first in first out   FR: FIFO
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
เข้ากันได้[adj.] (khaokan dāi) EN: compatible   FR: compatible
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khaokan dāi dī) EN: get along well with   
เข้ากันไม่ได้[adj.] (khaokan mai dāi) EN: incompatible   FR: incompatible
เข้ากับหลักการ[v. exp.] (khao kap lakkān) EN: be in accordance with the principles   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
turn in(vi slang) เข้านอน
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access[VT] เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
agree[VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
ally[VI] รวมตัวกัน, See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
apprehend[VT] เข้าใจ, Syn. understand, perceive
apprehend[VI] เข้าใจ, Syn. understand, perceive
approach[VI] เข้าใกล้, Syn. come near, near
approach[VT] เข้าตีสนิท, See also: เข้าหา, Syn. appeal to, speak to, address
appropriate[ADJ] เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
associate[VI] รวมกลุ่ม, See also: เข้ารวมกัน, Syn. unite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension (n) เข้าใจ, สรุป
personal attendanceเข้าเรียนด้วยตัวเอง
subtly (adv ) เข้าใจยาก ลึกลับ มีเลศนัย
See also: S. subtle,
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
turn in[เทิร์น อิน] (phrase ) เข้านอน,มอบตัว(turn [N.] in)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出席[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
勘違い[かんちがい, kanchigai] (adj) เข้าใจผิด
参加[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
達する[tassu ru] เข้าถึง、บรรลุ
分かり易い[わかりやすい, wakariyasui] (adj) เข้าใจได้ง่าย
立会い[たちあい, tachiai] เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
取り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี
揃う[そろう, sorou] Thai: เข้ากันได้
わかる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: เข้าเป้า English: strike home (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี , See also: S. gratis, kostenlos
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top