Search result for

เข็ด

(33 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข็ด-, *เข็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ด[V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
เข็ดข้อ[V] be afraid to fight again, Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด, Example: ผมเข็ดข้อที่จะต่อปากต่อคำกับแกแล้ว, Thai definition: ไม่กล้าสู้เพราะกลัวกำลังชั้นเชิงกัน
เข็ดฟัน[V] suffer an unpleasant tingling in the teeth, Syn. เสียวฟัน, Example: ฉันรู้สึกเข็ดฟันเวลากินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกที, Thai definition: มีอาการเจ็บเสียวหรือรู้สึกแปลบที่ฟัน
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ดหลาบ[V] be afraid of doing something again, Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ, Example: พวกมันคงเข็ดหลาบไม่กล้ามาก่อกวนที่หมู่บ้านของเราอีก, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
เข็ดเขี้ยว[V] be afraid to do something again, Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ, Example: อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอเข็ดเขี้ยวไม่ยอมเดินทางโดยรถยนต์ไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็ดลักษณนามเรียกด้ายหรือไหมหลาย ๆ ไจรวมกัน.
เข็ดก. กลัวจนไม่กล้าทำเช่นนั้นอีก เพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว, หลาบจำ, ไม่กล้าสู้, เช่นในคำว่า เข็ดข้อ เข็ดข้อเข็ดลำ เข็ดเขี้ยว.
เข็ดขยาดก. กลัวมากจนไม่กล้าทำ.
เข็ดข้อ, เข็ดข้อเข็ดลำก. ไม่กล้าสู้เพราะคร้ามข้อคร้ามลำ.
เข็ดขี้อ่อนขี้แก่ก. หลาบจำไม่อยากหรือไม่กล้าทำอีก.
เข็ดฟันก. เสียวฟันเพราะกินของเปรี้ยว.
เข็ดเขี้ยวก. ไม่กล้าสู้เพราะเคยต่อสู้กัน แล้วสู้ไม่ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whenever I get a chance this is the perfect way to unwind.พอมีโอกาสก็ต้องแกล้งซะให้เข็ด ดูนี่ Bolt (2008)
So, I'm scared.ฉันถึงกลัว เข็ดขยาด Death Note: L Change the World (2008)
- You might wanna buckle up, you know for safety.- คุณควรจะคาดเข็ดขัดนะ เพื่อความปลอดภัย Zombieland (2009)
- So do you never strap in or just, when on road trips?- คุณไม่เคยคาดเข็ดขัดเลยเหรอ แบบว่าตอนไปเที่ยว? Zombieland (2009)
..seat belts.... คาดเข็ดขัด Zombieland (2009)
No, thank you. We have been down that road.ไม่ ขอบคุณ เราเข็ดกับเรื่องนั้นแล้ว Mandala (2009)
I am so done serving coffee. Thank God.ฉันเข็ดกับการเสิร์ฟกาแฟแล้ว ขอบคุณพระเจ้า Reversals of Fortune (2009)
They are not gonna harass me. I am gonna sue their ass!พวกนั้นจะได้ไม่ต้องมารังควานชั้นอีก ชั้นจะฟ้องให้เข็ดWould I Think of Suicide? (2009)
Why didn't you rap that guy in the face?ทำไมไม่ตั้นหน้าให้มันเข็ดไปเลยล่ะ? Comparative Religion (2009)
- No, I want to beat the crap out of you.ไม่ แต่ฉันจะอัดนายให้เข็ดหลาบแทน Comparative Religion (2009)
Well, how else is she gonna learn?ไม่งั้นหล่อนจะเข็ดเหรอ Sex and the City 2 (2010)
To survive, you ah?รอดมาได้ยังไม่เข็ดรึไง Ip Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again   
เข็ดฟัน[v. exp.] (khet fan) EN: suffer an unpleasant tingling in the teeth   
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil

English-Thai: Nontri Dictionary
sting(vt) ตำ,ต่อย,แทง,ทำให้ปวด,กัด,เข็ด(ฟัน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top