Search result for

เขื่อน

(72 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขื่อน-, *เขื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อน[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ, Example: ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน, Count unit: เขื่อน, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
เขื่อนกั้นน้ำ[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count unit: เขื่อน, Thai definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขื่อนน. เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมนํ้าพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำนํ้า เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในทางชลประทานเป็นต้น เช่น เขื่อนเจ้าพระยา, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กำแพงดินหรืออิฐที่ล้อมรอบต้นโพ
เขื่อนรั้ว, กำแพง, คันดินกันตลิ่งพัง, เช่น ปิดประตูเมืองลง เขื่อนขว้าง (ยวนพ่าย).
เขื่อนเกกน. เรียกเสาเขื่อนที่เฉออก.
เขื่อนเพชรน. ตึกแถวมีผนังหลังตันหันออกมาข้างนอกในพระราชฐานเฉพาะตรงที่แบ่งข้างหน้ากับข้างในต่อกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alluvial damเขื่อนตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluviatile damเขื่อนธารน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quayเขื่อนเทียบเรือ, ท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dam failuresเขื่อนถล่ม [TU Subject Heading]
Damsเขื่อน [TU Subject Heading]
Earth damsเขื่อนดิน [TU Subject Heading]
Flood dams and reservoirsเขื่อนกักน้ำและอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
damdam, เขื่อน, ทำนบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impounding damimpounding dam, เขื่อนกักเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
molemole, เขื่อนกันคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
concrete damconcrete dam, เขื่อนคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
buttress dambuttress dam, เขื่อนค้ำยัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- When we need water, we build a dam.-ถ้าเราต้องการน้ำ เราก็สร้างเขื่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He said let's have some fun and take out the dam. Basset hound.เขาบอกว่าตรงนี้กำลังสนุก ไปพังเขื่อนกันเร็ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Alex wants to take out the dam.อเล็กซ์อยากจะพังเขื่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's dam-busting time!ได้เวลาระเบิดเขื่อนแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ? Episode #1.5 (2008)
This dam project will create many newjobs.จะมีการสร้างเขื่อน ต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก 2012 (2009)
Remember when I told you about that dam in China?จำที่ผมบอกไว้ได้มั๊ย เรื่องเขื่อนในประเทศจีนน่ะ 2012 (2009)
What are you talking about?เทนซินทำงานที่เขื่อน 2012 (2009)
Grandma the dam is a ship! The government lied to us.เขื่อนก็คือเรือนั่งเอง รัฐบาลหลอกเรา 2012 (2009)
I started to set up this team, this... sort of this Ocean's Eleven team.เขื่อนพัง แล้วก็มีน้ำท่วม ล้าง ทำลายถนน The Cove (2009)
Will it hold together? Or burst like a dam?จะประคองไว้ได้ไหม หรือจะถล่มเหมือนเขื่อนแตก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนกระเสียว[n. prop.] (Kheūoen Kra Sīo) EN: Krasieo Dam ; Kra Seaw Dam   
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klūang) EN: buttress dam ; hollow dam   
เขื่อนกักเก็บน้ำไว้[n. exp.] (kheūoen kakkep nām wai) FR: barrage [m] ; barrage-réservoir [m]
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   
เขื่อนครีบ [n. exp.] (kheūoen khrīp) EN: buttress dam   
เขื่อนคอนกรีต[n. exp.] (kheūoen khønkrīt) EN: concrete dam   
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp khōng) EN: arch dam   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] เขื่อนกั้นน้ำ, See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
breakwater[N] เขื่อนกันชายฝั่งหรือท่าเรือจากคลื่นของน้ำทะเล
cofferdam[N] เขื่อนเล็กๆ กั้นลำน้ำที่สร้างขึ้นไว้ชั่วคราว
dam[N] เขื่อน, See also: เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ, ประตูน้ำ, Syn. reservoir
dike[N] เขื่อน, See also: มูนดิน, กำแพงกั้นน้ำ, ทำนบ, Syn. mole, breakwater, groin, embankment
dyke[N] เขื่อนกั้นน้ำ, Syn. embankment
embankment[N] เขื่อน, See also: ทำนบ, Syn. bulwark, dam, dike
levee[N] เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
rampart[N] เขื่อนดินหรือหินที่ทำล้อมป้องกันปราสาทหรือเมือง
sea wall[N] เขื่อนกั้นน้ำทะเล, See also: เขื่อนป้องกันชายฝั่ง, Syn. breakwater, groin, dam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
dam(แดม) {dammed,damming,dams} n.เขื่อน,ทำนพ,สิ่งกีดกั้น vt. ทำเขื่อนกั้น,กีดกั้น
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
groyne(กรอยน์) n. ส่วนยื่นหรือเขื่อนที่ชายฝั่งสำหรับป้องกันคลื่นน้ำ
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
dam(vt) กั้นเขื่อน,ทำทำนบ,สร้างเขื่อนกั้น
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ダム[ダム, damu] เขื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top