Search result for

เก้อ

(26 entries)
(0.2949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก้อ-, *เก้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ[ADV] wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
เก้อ[V] be embarrassed, See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited, Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน, Example: เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดเลยแต่ไม่ทักท้วง เพราะเกรงว่าเขาจะเก้อ
เก้อเขิน[V] shy, See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไปจนเก้อเขิน และพูดตะกุกตะกัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก้อว. แสดงสีหน้าเจื่อนเพราะรู้สึกผิดคาดหรือทำอะไรผิดพลาดไป เช่น ทำหน้าเก้อ, รู้สึกผิดคาดผิดหวัง เช่น ไปเก้อ คอยเก้อ, ผิดแผกไปจากผู้อื่นเขาหรือแต่งตัวรอจะไปงานแล้วไม่ได้ไป เช่น แต่งตัวเก้อ
เก้อกระดาก, อาย, เช่น ทำแก้เก้อ
เก้อขัดเขินหรือค้างอยู่เพราะไม่เข้ากัน ไม่รับกัน เช่น รำเก้อ เรือนหลังนี้ทำไม่ได้ส่วนดูเก้อ ข้อความที่เขียนไว้เก้อไม่รับกัน.
เก้อเขินว. อาการที่วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And please don't stand me up again.และก็อย่าปล่อยให้ฉันรอเก้ออีกล่ะ Mannequin (1987)
I'm not a criminal.คราวหน้าลูกจะได้ไม่เก้อเขินไงล่ะ Hero (1992)
He's going to show, or stand her up like last time?จะให้รอเก้อเหมือนเคยมั้ยเนี่ย Heat (1995)
You stood me up again, you rotten bastard.คุณหลอกฉันมารอเก้ออีกแล้วนะ คนบ้า My Tutor Friend (2003)
I didn't want you to think you'd been stood up.หนูไม่อยากให้แม่คอยเก้อค่ะ The Perfect Man (2005)
I don't recall getting stood up by a more attractive woman.ผมจำไม่ได้แล้วว่าเคย โดนสาวสวยปล่อยให้รอเก้อตั้งแต่เมื่อไหร่ V for Vendetta (2005)
You know, you didn't just stand me up last night.คุณไม่ได้แค่ให้ฉัน รอเก้อเมื่อคืนนี้เท่านั้นนะ Resistance Is Futile (2007)
Parker!ปาร์คเก้อ ! นายมาสาย! Spider-Man 3 (2007)
It's me, Peter Parker.ผมเองครับ ปีเตอร์ ปาร์คเก้อ Spider-Man 3 (2007)
Parker.ปาร์คเก้อ Spider-Man 3 (2007)
Peter Parker.ปีเตอร์ ปาร์คเก้อ Spider-Man 3 (2007)
What about him? - He just broke out of Rikers.- เขาเพิ่งแหกคุก ไรเก้อ ออกมาได้ Spider-Man 3 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้อ[v.] (koē) EN: embarrass   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
full housen. เต็มโรง, (ไพ่โปกเก้อร์) ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่
gurgle(เก้อ'เกิล) vi. ไหลโครก,ทำให้เกิดเสียงไหลโครก. vt. กลั้วคอเสียงดัง. n. การไหลโครก,เสียงไหลโครก,เสียงกลั้วคอ., See also: gurglingly adv., Syn. babble,purl,sputter

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top