Search result for

เก่าแก่

(48 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก่าแก่-, *เก่าแก่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่าแก่[ADJ] ancient, See also: old, former, passed, Syn. โบราณ, ดั้งเดิม, คร่ำคร่า, เก่า, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai definition: มีมานาน, อยู่มานาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
The sword was born of the old magic.ดาบนั้นเกิดจากเวทย์มนต์เก่าแก่ Excalibur (2008)
Uther may not respect the Old Religion, but it is very real.อูเธอร์ไม่สนเรื่องความเชื่อในลัทธิเก่าแก่, แต่มันเป็นเรื่องจริง Le Morte d'Arthur (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
You must use the same ancient magic to save him.เจ้าต้องใช้คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่เช่นกันเพื่อรักษาเขา Le Morte d'Arthur (2008)
Go to the place that men call the Isle of the Blessed, where the power of the ancients can still be felt.เจ้าจงไปยังเกาะภาวนา ที่ที่อำนาจเก่าแก่ยังคงตกทอด Le Morte d'Arthur (2008)
The Beast comes from the Old Religion - the cure must come from there as well.เจ้าสัตว์ร้ายนั้นเกิดมาจากลัทธิ์เก่าแก่, จะรักษาได้ต้องใช้วิธีเดียวกัน Le Morte d'Arthur (2008)
It was said to be the centre of the Old Religion, the focus of its power.ว่ากันว่ามันเป็นศูนย์กลางของลัทธิเก่าแก่ แกนของอำนาจแห่งมัน Le Morte d'Arthur (2008)
We are both creatures of the Old Religion.เราทั้งคู่ต่างก็กำหนดจากลัทธิเก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1,000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง Babylon A.D. (2008)
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่าแก่[adj.] (kaokaē) EN: ancient ; old ; former ; passed ; primitive   FR: primitif
เก่าแก่มาก[adj.] (kaokaē māk) FR: antique

English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age-old[ADJ] เก่าแก่, See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่, Syn. ancient
ancient[ADJ] เก่า, See also: เก่าแก่, Syn. old, antique, aged
ancient[ADJ] โบราณ, See also: เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, Syn. early, classical
antediluvian[ADJ] เก่าแก่มาก, Syn. old, ancient, antique, Ant. new, fresh
antiquated[ADJ] เก่าแก่, See also: ล้าสมัย, Syn. obsolete, old, old-fashioned
hackneyed[ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative
hoary[ADJ] เก่าแก่, See also: โบราณ, Syn. aged, ancient, old, Ant. fresh, new, young
immemorial[ADJ] เก่าแก่มาก, See also: โบราณมาก, Syn. ancient, olden
old[ADJ] เก่าแก่, See also: แต่หนหลัง, โบราณ, Syn. ancient, Ant. modern, new
time-honored[ADJ] เก่าแก่มาก, See also: ซึ่งมีประวัติยาวนานมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
centuriedadj. เก่าแก่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์

French-Thai: Longdo Dictionary
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top